Bezpieczna Świerszczowa i okolice. (ŚW/0006)Ewa Kaszuba (ewa.kaszuba@onet.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Świerczewo

Kategoria projektu

Transport, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ul. Świerszczowa i Kosodrzewiny działki:
326201_1.2086.88/8 – cała powierzchnia działki wynosi wg geoportalu 440 m2 własność Gmina,
326201_1.2086.79/2– cała powierzchnia działki wynosi wg geoportalu 1613 m2 własność Gmina,
326201_1.2086.106 – cała powierzchnia działki wynosi wg geoportalu 542 m2 własność Gmina


Cel projektu

Realizacja projektu zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób przemieszczających się.

Szczegółowy opis

Projekt wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z przejść przy ul. Świerszczowej.
1. projekt zakłada położenie adekwatnej nawierzchni - kostka brukowa na przejściach tylko pieszych oraz kostka lub kratka parkingowa w miejscach dojazdu do garaży.
2. w łączniku przy parkingach i na tym terenie dodatkowo dla bezpieczeństwa zamontowanie czterech lamp, w tym dwie na ul. Kosodrzewiny.
3. łącznik obok wejścia głównego do przedszkola - uwzględnienie ułatwień dla osób o mniejszej sprawności ruchowej, w tym ewentualnej poręczy oraz w tym miejscu częściowe zazielenienie tego miejsca
4. na wąskim przejściu - łączniku, z umożliwieniem korzystania przez osoby o mniejszej sprawności ruchowej (obecnie są schody) wraz z uporządkowaniem terenu.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Zmiana nawierzchni i dostosowanie przejścia do obecnych wymogów dostępności bez barier - udostępni to miejsce także osobom o mniejszej sprawności ruchowej, obecnie wykluczonych z użytkowania tego przejścia oraz ułatwi osobom z małymi dziećmi bezpieczne i bezproblemowe przejście. Montaż oświetlenia umożliwi i zwiększy bezpieczne przemieszczanie się także w porze wieczornej i nocnej.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny 24 godz przez 7 dni w tygodniu.

Odbiorcy projektu

Bardzo szerokie gremium odbiorców. Wszyscy użytkownicy: mieszkańcy, w tym seniorzy, idący na przystanek lub zakupy, uczniowie pobliskich szkół podstawowych, osoby z dziećmi, w tym w wózkach, osoby o mniejszej sprawności ruchowej - obecnie niestety wykluczone z użytkowania, W przypadku oświetlenia ul. Kosodrzewiny mieszkańcy ul. Kosodrzewiny i ich goście oraz osoby przechodzące obok ul. Jodłową (większe bezpieczeństwo).


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszt dokumentacji oświetlenia15000 zł
2koszt realizacji oświetlenia75000 zł
3nawierzchnia od ul. Santockiej do końca garaży259844 zł
4łącznik przy wejściu do przedszkola34500 zł
5wąski łącznik14500 zł
6koszt przyłączą elektrycznego400 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 399244 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy