BEZPIECZNE I ZIELONE SŁONECZNE I MAJOWE - doświetlone przejścia dla pieszych i nasadzenia zieleni (SM/0003)Marcin Biskupski
projektodawca
Artur Witkowski (mam.witkowscy@icloud.com)
współautor
Artur Brończyk (romajowe-artur@o2.pl)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Słoneczne, Majowe


Uzasadnienie wyboru kategorii

Podczas prowadzonych rozmów z mieszkańcami osiedli Majowe i Słoneczne jednym z głównych i najczęściej wskazywanych problemów do rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Drugą sprawą na którą wskazywali mieszkańcy to nowe nasadzenia zieleni. Złożenie niniejszego projektu jest więc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, pieszych i uczestników ruchu drogowego.
Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje widoczność przechodniów i zdecydowanie zmniejszy zagrożenie wypadków, aż na 7 przejściach dla pieszych obu osiedli, a jednocześnie zwiększy ilość drzew i krzewów przy ul. Łubinowej. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 20 tys. mieszkańców oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na zamontowaniu lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych na osiedlach Słoneczne i Majowe w następujących lokalizacjach:
1. ul. Jasna działka 50/5, obręb 4076, identyfikator 326201_1.4076.50/5
2. ul. Iwaszkiewicza przy posesji 70 działka 67, obręb 4080
3. ul. Iwaszkiewicza przy posesji 87 działka 67, obręb 4080
4. ul. Iwaszkiewicza / Marii Dąbrowskiej 4 przejścia dla pieszych, działka 67, 68, 69, obręb 4080, identyfikator 326201_1.4080.67

Dodatkowo drugim elementem projektu jest nasadzenie nowych drzew i krzewów zimozielonych przy ul. Łubinowej na działce nr 31/5, obręb 4082, identyfikator 326201_1.4082.31/5.


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest znaczne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych osiedli Słoneczne i Majowe. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez montaż lamp doświetlających 7 przejść dla pieszych. Doświetlenie przejść dotyczy wybranych miejsc na ulicach osiedli Słoneczne i Majowe. Doświetlone zostaną przejścia zlokalizowane na ulicach Jasnej, Iwaszkiewicza, Marii Dąbrowskiej (dokładne wskazanie przejść na załączonych mapkach). Od kilku lat w okresie jesienno-zimowym wiele przejść dla pieszych nie posiada lamp doświetlających, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych. Drugim elementem projektu są nowe nasadzenia zieleni w okolicy pętli autobusowej przy ul Łubinowej.

Szczegółowy opis

W ramach projektu lokalnego planuje się montaż 7 doświetlaczy/ LED z zasilaniem i dokumentacją na przejściach dla pieszych osiedli Słoneczne i Majowe. Dodatkowo chcemy zwiększyć ilość zieleni na działce przy ul. Łubinowej na wysokości pętli autobusowej.
Projekt polega na zamontowaniu lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych na osiedlach Słoneczne i Majowe w następujących lokalizacjach:
1. ul. Jasna działka 50/5, obręb 4076, identyfikator 326201_1.4076.50/5
2. ul. Iwaszkiewicza przy nr 76 działka 67, obręb 4080,
3. ul. Iwaszkiewicza przy nr 87 działka 67 , obręb 4080
4. ul. Iwaszkiewicza / Marii Dąbrowskiej 4 przejścia dla pieszych, działka 67, 68, 69, obręb 4080, identyfikator 326201_1.4080.67
Dodatkowo drugim elementem projektu jest nasadzenie nowych drzew przy ul. Łubinowej na działce nr 31/5, obręb 4082, identyfikator 326201_1.4082.31/5.

Ogólnodostępność projektu

Projekt zakłada ogólnodostępność dla wszystkich osób przebywających na osiedlach Słoneczne i Majowe. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 20 tys. mieszkańców oraz osób odwiedzających i turystów. Skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlach Majowym i Słonecznym, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedla.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlach Majowym i Słonecznym, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedla.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Montaż lamp LED wraz z dokumentacją 350000 zł
2Nowe nasadzenia zieleni wraz z projektem190000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 540000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy