"Wiecznie żywy kot Gacek- rzeźba kota w rozmiarze rzeczywistym wraz z tablicą informacyjno-edukacyjną oraz kastracja 500 kotów wolnożyjących". (CE/0006)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com, +48504738545)
projektodawca
Ilona Milewska (503635270)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Centrum


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt zakłada upamiętnienie kota Gacka, który stał się ważnym symbolem miasta oraz zapewnienie edukacji na temat opieki nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi. Rzeźba i tablica informacyjna pozwolą pamiętać o zawrotnej karierze kota celebryty i jego historii. Sława kota sprawiła, że ulica Kaszubska jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów, ustawienie rzeźby i tablicy podniesie wiadomość mieszkańców na temat potrzeby troski o zwierzęta, które żyją wśród nas. W ramach projektu miasto przeprowadzi również kastrację 500 kotów wolnożyjących i bezdomnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Kaszubska, w miejscu gdzie żył kot Gacek (dz. nr 15/3 obręb 1036)


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest uhonorowanie kota Gacka, który stał się ikoną miasta, oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat potrzeby troski o koty wolnożyjące i bezdomne. Rzeźba w rozmiarze rzeczywistym oraz tablica informacyjno-edukacyjna będą służyły jako miejsce edukacji i refleksji nad losem bezdomnych kotów oraz jako przypomnienie o ważnym symbolu miasta, który sprawił, że o Szczecinie pisano i mówiono na całym świecie i w całej Polsce. W ramach projektu miasto przeprowadzi również kastrację 500 kotów wolnożyjących i bezdomnych. Kastracja kotów wolnożyjących jest ważna, ponieważ pomaga kontrolować populację bezdomnych kotów i zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada postawienie rzeźby kota Gacka w rozmiarze rzeczywistym w miejscu, gdzie kot mieszkał. Rzeźba zostanie wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. W pobliżu rzeźby zostanie zamontowana tablica informacyjno-edukacyjna, na której znajdą się informacje o historii kota Gacka oraz zasadach opieki nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi. Dodatkowo na tablicy zostaną zamieszczone informacje o organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą, opieką, leczeniem i adopcjami kotów wolnożyjących w Szczecinie. W ramach projektu miasto przeprowadzi również kastrację 500 kotów wolnożyjących i bezdomnych. Kastracja kotów wolnożyjących jest ważna, ponieważ pomaga kontrolować populację bezdomnych kotów i zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu.

Ogólnodostępność projektu

Rzeźba i tablica informacyjna będą umieszczone w miejscu, które będzie łatwo dostępne dla mieszkańców i turystów, a także dla miłośników kotów i zwierząt. Projekt będzie dostępny dla wszystkich chętnych, a rzeźba oraz tablica informacyjna będą stanowiły atrakcję turystyczną oraz edukacyjną Szczecina.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta, turystów, miłośników kotów i zwierząt oraz osób zainteresowanych historią miasta. Rzeźba i tablica informacyjno-edukacyjna będą służyły jako miejsce edukacji i refleksji nad losem bezdomnych kotów oraz jako przypomnienie o ważnym symbolem miasta.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie projektu oraz rzeźby Kota Gacka100000 zł
2Tablica edukacyjna 10000 zł
3kastracja 500 kotów wolnożyjących50000 zł
4projekt 20000 zł
50 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 180000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy