Bezpieczne i radosne dziecko z osiedla Dąbie i Załom-Kasztanowe (DĄZK/0006)Marcin Biskupski
projektodawca
Małgorzata Wleklak (wleklakm@gmail.com)
współautor
Grzegorz Farat (grzegorz@farat.com.pl)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Dąbie, Załom-Kasztanowe


Uzasadnienie wyboru kategorii

Festyny osiedlowe, spotkania rad osiedli i dyżury radnego pozwalają na zebranie najważniejszych problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy osiedli Dąbie i Załom - Kasztanowe. Głównymi i najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców sprawami do załatwienia jest bezpieczeństwo na drodze oraz rekreacja i integracja na świeżym powietrzu w czasie wolnym. Poprzez realizację pierwszej części projektu w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych wpływamy na poprawę bezpieczeństwa poruszających się pieszo, w tym szczególnie dzieci, które każdego dnia uczęszczają do szkoły i narażone są na niebezpieczeństwo spowodowane brakiem odpowiedniej infrastruktury, brakiem oznakowania drogowego lub nieuwagą kierowców. Druga część projektu to reakcja na drugi problem. Plac zabaw przy ul. Racławickiej mieszczący się na dość sporym terenie posiada warunki do rozbudowy, co znacząco wpłynie na uatrakcyjnienie obecnej oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych w tym miejscu. Celowo także wskazane zostały nowe urządzenia rzadziej stosowane, wymagające większego zaangażowania i ruchu, aby miejsce to wyróżniało się na tle innych podobnych placów zabaw. Reasumując, realizacja kompletnego projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i pieszych na drodze i jednocześnie stworzy ciekawszą przestrzeń do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Lampy LED doświetlające przejścia dla pieszych:
1. Załom Kablowa przy szkole, działka nr 8/1, obręb 4003, identyfikator 326201_1.4003.8/1, działka nr 10, obręb 4003, identyfikator 326201_1.4003.10
2. Lubczyńska/Kablowa działka 387/7, obręb 4003, identyfikator 326201_1.4003.387/7Plac zabaw przy ul. Racławickiej i alejka działka nr 2/3 obręb 4034Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest rozwiązanie głównych problemów wskazanych przez mieszkańców, a jego realizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, pieszych, a jednocześnie stworzy przestrzeń do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Projekt zakłada oświetlenie wskazanych precyzyjnie 4 przejść dla pieszych na osiedlu Załom-Kasztanowe poprzez montaż lamp LED oraz rozbudowę placu zabaw przy ul. Racławickiej w Dąbiu i montaż lamp parkowych.

Szczegółowy opis

Projekt lokalny obejmujący osiedla Dąbie i Załom-Kasztanowe składa się z dwóch elementów poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców:
1. Załom-Kasztanowe - montaż lamp LED oświetlających 5 przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach
2. Dąbie – wymiana 6 opraw oświetleniowych na oprawy LED w alejce parkowej przy placu zabaw oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Racławickiej polegająca na zakupie i montażu dodatkowych urządzeń zabawowych (takich jak np. koparka do piasku, karuzela słupowa, fabryka piasku, panel muzyczny- przykładowe zdjęcia/karty urządzeń znajdują się w załącznikach do wniosku). Rozbudowa placu zabaw polegałaby na powiększeniu go o teren znajdujący się po południowo-zachodniej stronie istniejącego placu tj. pomiędzy ogrodzeniem placu a alejką parkową. Pożądanym rozwiązaniem byłoby również wprowadzenie naturalnych elementów poza granicami placu zabaw mogących służyć jako uzupełniające atrakcje dla dzieci i dorosłych, takich jak duże kłody drewna, pieńki, kamienie itp. W ramach projektu planowane jest również osłonięcie ogrodzenia poprzez nasadzenia krzewami ozdobnymi takimi jak np. trzmielina japońska, suchodrzew chiński, irga błyszcząca oraz doświetlenie placu od drugiej strony, np. poprzez montaż 1-2 lamp oświetleniowym bezpośrednio nad lub przy placu zabaw. Wszystkie wskazane urządzenia, elementy, nasadzenia znacząco uatrakcyjnią przestrzeń do zabaw i spędzania czasu nie tylko przez dzieci.

Ogólnodostępność projektu

Projekt zakłada pełną ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców Szczecina, a także dla osób odwiedzających miasto.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina, a szczególnie osoby mieszkające w obszarze lokalnym Dąbie, Załom-Kasztanowe.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Montaż lamp LED wraz z dokumentacją280000 zł
2Opracowanie dokumentacji placu zabaw40000 zł
3Prace budowlane przy rozbudowie placu zabaw410000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 730000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy