Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" (DĄZK/0004)Mikołaj Szyszko (m.szyszko@smdab.szczecin.pl)
projektodawca
Helena Kusiak (504473780)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Dąbie, Załom-Kasztanowe


Uzasadnienie wyboru kategorii

Likwidacja betonowych placów na os. Dąbie - projekt umieszczony w kategorii lokalne ponieważ dotyczy dzielnicy Dąbie, planowana infrastruktura wykracza poza kategorię "Zielone SBO"

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Do projektu zgłaszane są trzy place przed budynkami: E. Gierczak 36-38 (działka 26/5 obręb 4035), Otwocka 28-30 (działka 26/5 obręb 4035), Ustki 11-13 (działka 34/2 obręb 4035).


Cel i uzasadnienie projektu

Po realizacji zadania osiedle zostanie wzbogacone o nową przyjazną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji zarówno mieszkańców jak i gości, którzy odwiedzają osiedle. Zlikwidowana zostanie nawierzchnia asfaltowa, która obecnie znajduje się między budynkami. Osiedle wzbogaci się o nową zieloną przestrzeń, która bardzo korzystnie wpłynie zarówno na mieszkańców jak i środowisko.

Szczegółowy opis

W ramach projektu jest:
usunięcie istniejącej warstwy asfaltu z placów przy budynkach E. Gierczak 36-38, Otwockiej 28-30 oraz Ustki 11-13
wykonanie dodatkowego oświetlenia (łącznie sześć latarni parkowych po dwie na każdym z placów), montaż ławek parkowych i koszy, wykonanie alejek z kostki oraz urządzenie trawnika z siewu, monitoring.
na placu przed budynkiem Otwocka 28-30 - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
na placu przed budynkiem E. Gierczak 36-38 montaż ławek, stołu do szachów,
na placu przed budynkiem Ustki 11-13 rewitalizacja placu zabaw,


Ogólnodostępność projektu

Teren którego dotyczy projekt znajduje się w centrum osiedla Dąbie, jeden z placów jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku przy Mianowskiego 7. Wszystkie place których dotyczy projekt są przestrzenią otwartą z której często korzystają mieszkańcy osiedla i goście ich odwiedzający. Dostęp do tej infrastruktury jest dla wszystkich możliwy bez ograniczeń czasowych.

Odbiorcy projektu

W szczególności beneficjentami tego projektu będą mieszkańcy centralnej części osiedla Dąbie, w promieniu około 1000m względem placu z pomnikiem, odwiedzający ich goście, uczniowie Zespołu Szkól nr. 2, rodzice z dziećmi.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Usunięcie oraz utylizacja istniejącej warstwy i wysypanie czarnoziemu180000 zł
2Latarnia parkowa szt.675000 zł
3Ławka parkowa szt. 69000 zł
4Krzewy ozdobne szt. 606000 zł
5Alejki parkowe z kostki około 120 metrów84000 zł
6Kosze parkowe szt. 65400 zł
7Urządzenie trawnika z siewu około 1200m36000 zł
8Stojaki rowerowe szt. 31500 zł
9Ławostół do gry w szachy szt.12500 zł
10Mała siłownia plenerowa120000 zł
11Remont małego placu zabaw140000 zł
12Dokumentacja 40000 zł
13Monitoring12000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 711400 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy