Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina (AN/0006)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com, +48504738545)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Arkońskie – Niemierzyn


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych na osiedlu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Doświetlenia wymaga 7 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul Chopina (dz. 6/6 obręb 2041, 132 obręb 2034, 5/1 obręb 2036), rondo


Cel i uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych na osiedlu. Obecnie przejścia dla pieszych na ulicach Wiosny Ludów i Chopina są słabo oświetlone, co stanowi zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Szczegółowy opis

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez poprawę oznaczenia przejść dla pieszych oraz montaż doświetlaczy LED przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Wiosny Ludów i Chopina.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie spełniał zasady ogólnodostępności, na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina a w szczególności mieszkańcy osiedla Arkońskie- Niemierzyn


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1doświetlenie przejść dla pieszych wraz z dokumentacja430000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 430000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy