„KURS NA PÓŁNOC – STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI ORAZ POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA, MAŁE BŁONIA”. (GGŻ/0006)KATARZYNA MARCINÓW (katarzyna-marcinow@wp.pl)
projektodawca
Mirosław Marcinów (miroslaw.marcinow@wp.pl)
współautor
Arkadiusz Lisiński (aliceszn@poczta.onet.pl)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Golęcino-Gocław, Żelechowa


Uzasadnienie wyboru kategorii

Uzasadnieniem realizacji projektu jest przede wszystkim wysokie poparcie społeczne dla realizacji jego składowych a także znacząca poprawa stanu zagospodarowania osiedla i warunków zamieszkania. Proponowane realizacje stanowią zgodne z miejskimi dokumentami planistycznymi i strategicznymi rozwiązania zdefiniowanych deficytów, zawierając dodatkowo wyraźne elementy wzmacniania tożsamości i więzi lokalnej społeczności. Jednocześnie realizacja projektu, dzięki jego rozproszonemu charakterowi spowoduje przybliżenie wyżej wymienionych korzyści do większej grupy mieszkańców. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się na terenach rekreacyjnych ulokowanie ścieżek przyrodniczych oraz domków dla motyli i owadów stanowiące walor ekologiczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1) PARK BRODOWSKI – dz. 85/18 obręb 3095, dz. 50/71 obręb 3093 (teren elementarny P.Z.2060.US/KP,U) oraz dz. 84 obręb 3095 (teren elementarny P.Z.2019.ZP/WS/E)
2) POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA – dz. 3/2 obręb 3085


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa stanu zagospodarowania osiedla, poprzez wykorzystanie jego walorów krajobrazowych dla podniesienia jakości i zwiększenia dostępności miejsc indywidualnego oraz grupowego wypoczynku mieszkańców, poprzez rozbudowę o nowe elementy infrastruktury parkowej i wypoczynkowej wyposażenia już istniejącego, zaprojektowanie i urządzenie nowych terenów rekreacyjnych na Osiedlu Żelechowa. Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie tożsamości oraz więzi lokalnych, poprzez zaakcentowanie w przestrzeni publicznej jej bogatej i ciekawej historii obiektami małej architektury.

Szczegółowy opis

W ramach projektu przewiduje się realizację 2 składowych:

1) Strefa eko relaksu Park Brodowski: w Parku Brodowskim na obszarze sensorycznego ogrodu zabaw:
- montaż leżaków miejskich parkowych oraz hamaków
- posadzenie pnączy bluszcza pospolitego przy istniejących pergolach lub innej roślinności odpornej na warunki atmosferyczne i lokalne
- nowe nasadzenia bogatej roślinności kwitnącej pożądanej dla bytowania motyli i owadów
- montaż domków dla motyli oraz domków dla owadów
- montaż tablic edukacyjnych przyrodniczych oraz ustawienie wzdłuż alejek parkowych ławek i koszów na śmieci.

2) Polana Rekreacyjna na Stawem Sienno / Wkrzańska:
- zaprojektowanie i urządzenie polany z elementami małej architektury służącej rekreacji dla całych rodzin
- uprzątnięcie terenu
- nowe nasadzenia zieleni i założenie kwietnika
- wykonanie prac ułatwiających dostęp do polany

Ogólnodostępność projektu

Wszystkie składowe projektu będą ogólnodostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy osiedli: Żelechowa, Golęcino - Gocław, Warszewo, Bukowo a także wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Strefa eko relaksu Park Brodowski - realizacja202000 zł
2Strefa eko relaksu Park Brodowski- dokumentacja projektowa i nadzory50000 zł
3Polana rekreacyjna nad Stawem Sienno / Wkrzańska - realizacja288000 zł
4Polana rekreacyjna nad Stawem Sienno / Wkrzańska- dokumentacja projektowa i nadzory70000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 610000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy