Bezpieczne i czyste osiedle. (GGŻ/0007)Łukasz Nowak (793025138)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Golęcino-Gocław, Żelechowa


Uzasadnienie wyboru kategorii

W realizacji projektu widzimy olbrzymią szansę uzupełnienia braków, które utrudniają życie mieszkańcom i poprawią bezpieczeństwo

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1) Wysprzątanie i wykoszenie terenów wzdłuż ul. Bogumińskiej - działka nr 5 obręb 3087, działka nr 1 obręb 3088
2) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bogumińskiej (przejście na wysokości ogrodów działkowych oraz ul. Okólnej) – działka nr 5 obręb 3087, działka nr 1 obręb 3088 zmiana organizacji ruchu w obszarze przejść dla pieszych w zakresie wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (...)".
3) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Strzałowskiej – Interaktywne przejście przy Szkole Podstawowej nr 14 zmiana organizacji ruchu w obszarze przejść dla pieszych w zakresie wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (...)". - działka nr 14/2 obręb 3091
4) Monitoring przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska - działka nr 14/2 obręb 3091


Cel i uzasadnienie projektu

Cel projektu to zdecydowanie poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu oraz uporządkowanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje:
1) Wysprzątanie i wykoszenie terenów wzdłuż ul. Bogumińskiej.
2) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bogumińskiej (przejście na wysokości ogrodów działkowych oraz ul. Okólnej) zmiana organizacji ruchu w obszarze przejść dla pieszych w zakresie wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Strzałowskiej – Interaktywne przejście przy Szkole Podstawowej nr 14 zmiana organizacji ruchu w obszarze przejść dla pieszych w zakresie wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4) Monitoring na ulicy Strzałowskiej przy Szkole Podstawowej nr 14

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Cały projekt jest skierowany w szczególności do wszystkich mieszkańców północnych dzielnic Szczecina, mieszkańców osiedla.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wysprzątanie i wykoszenie terenów wzdłuż ul. Bogusińskiej.250000 zł
2Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bogusińskiej80000 zł
3Poprawa bezpieczeństwa na ul. Strzałkowskie110000 zł
4Monitoring przy Szkole Podstawowej nr 14 100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 540000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy