Głaz Pamiątkowy Tadeusza Różewicza na Głębokim (GPKBZK/0013)Robert Florczyk (robertflorczyk@wp.pl, +48501294865)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt realizował potrzeby edukacyjne zarówno wskazanego obszaru lokalizacji jak i całej społeczności Szczecina- wszystkich osiedli, będzie powszechnie dostępny ze względu na umieszczenie przy ścieżce spacerowej wokół Jeziora Głębokiego

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka 93/10 Obręb 2001 - Aleja Spacerowa, na wysokości ulicy Pogodnej oraz Koralika Głębokie


Cel i uzasadnienie projektu

Nie jest powszechnienie znanym fakt obecności wybitnego polskiego poety Tadeusza Różewicza w Szczecinie i jego szczególny sentyment do walorów otoczenia Jeziora Głębokiego. W ramach edukacji społecznej fakt ten może dotrzeć poprzez prezentację Głazu Pamiątkowego w przestrzeni kojarzonej będącej aktywnie odwiedzaną zarówno przez mieszkańców osiedla Głębokie i okolic ale także wszystkich mieszkańców Szczecina.
W opinii wielu osób , które już się dowiedziały o pobytach poety w Szczecinie , postać Tadeusza Różewicza zasługuje na uhonorowanie w przestrzeni naszego miasta. Tym bardziej, że jest bardzo ważna przesłanka jaką jest pobyt Tadeusza Różewicza w Szczecinie i jego długie spacery nad Jeziorem Głębokim. Tadeusz Różewicz był poruszony urodą przyrody tego miejsca i podkreślał że jest bardzo piękne miejsce, które szczecinianie mają na wyciągnięcie ręki. Ścieżka wokół Jeziora Głębokiego jest uczęszczanym traktem spacerowym szczecinian a także osób uprawiających biegi. Obecność w przestrzeni przyrody kamienia - artefaktu nie ingerującego w naturalne otoczenie- z napisem pozwala dotrzeć do mieszkańców z przekazem informującym o mało znanym fakcie pobytu w Szczecinie jednego z najwybitniejszych poetów współczesnej poezji ale także zapoznać się z reprezentatywnym dla Jego twórczości wierszem. Przesłanie wiersza jak każdej poezji jest wielowymiarowe i indywidualne ale można tu przytoczyć wiele elementów związanych z przyrodą, swobodą, wolnością czy chociażby walkę ze smogiem. Mało jest miejsc w Szczecinie nawiązujących do poezji i twórców literackich w szczególności związanych ze Szczecinem. Warto przytoczyć fakt, że w pobliżu mieszkało więcej twórców w latach 40 ubiegłego wieku. Można z czasem powiększyć grono eksponowanych twórców związanych ze Szczecinem. W ramach tego projektu można rozważyć postawienie tablic z wierszami Tadeusza Różewicza, które mieszkańcy Szczecina mogliby wybrać w internetowym głosowaniu. Tablice byłyby na wzór podobnych informujących o przyrodzie nad Jeziorem Głębokim.

Szczegółowy opis

Dzięki pozyskaniu z prac drogowych i budowlanych na terenie Szczecina głazu narzutowego należy go umieścić nad Jeziorem Głębokim we wskazanym miejscu na działce 93.10. Na kamieniu zostanie wyryty napis: Tutaj w latach 1947/1950 nad Jeziorem Głębokim przebywał poeta Tadeusz Różewicz. Mistrz poezji współczesnej. W jego pamięci na zawsze pozostało piękno tego miejsca. Ponadto proponuję umieszczenie poniższego wiersza Tadeusza Różewicza pt. Zdjęcie ciężaru

Zdjęcie ciężaru

Przyszedł do was
i mówi
nie jesteście odpowiedzialni
ani za świat ani za koniec świata
zdjęto wam z ramion ciężar
jesteście jak ptaki i dzieci
bawicie się
i bawią się
zapominają
że poezja współczesna
to walka o oddech

Ogólnodostępność projektu

Ogólnodostępność projektu jest zapewniona przez położenie Głazu Pamiątkowego w przestrzeni powszechnie użytkowanej przy ścieżce spacerowej wokół Jeziora Głębokiego.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców Szczecina w szczególności młodzieży. Z pewnością miłośnicy
poezji i Szczecina będą szczególnymi adresatami niemniej jednak wiedza przybliżająca wybitnego twórcy
współczesnej poezji i jego związków ze Szczecinem ma wymiar szerszy i stanowi element kulturalnego poszerzania
świadomości o wadze i obecności poezji we współczesnym świecie.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1projekt i realizacja34000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 34000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy