Kajakomaty miejskie (DĄZK/0007)Arkadiusz Lisiński (aliceszn@poczta.onet.pl, 509970143)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Dąbie, Załom-Kasztanowe


Uzasadnienie wyboru kategorii

Kategoria związana z lokalizacją siedziby i terenów jednostki miejskiej Centrum Żeglarskie, która wskazywana jest jako operator zadania. Możliwy wybór innego operatora wskazanego przez Gminę Miasto Szczecin.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

działki 7/2, 9/2, 8/7 z obr. 4004, jako miejsca proponowane bazy sprzętu, działka 6/19 z obr. 3092 oraz jedna do wybory/wskazania z: dz. 1 z obr.1087, dz. 9/21 z obr. 1059, dz. 3 z obr. 1061 lub dz. 419/1 z obr. 1114, jako lokalizacje punktów wypożyczeń.
Możliwość rotacji na innych lokalizacjach wskazanych, jako mienie gminy do budżetu obywatelskiego, w pobliżu dogodnie ukształtowanej linii brzegowej akwenów oraz umożliwiających posadowienie, eksploatację i obsługę.


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów, największych walorów krajobrazowych Szczecina, jakimi są akweny Odry i Jeziora Dąbie do celów indywidualnej rekreacji wodnej.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na zakupie lub zbudowaniu 3 w pełni wyposażonych (kajaki 2 osobowe polietylenowe, wiosła, osobisty sprzęt asekuracyjny) mobilnych kontenerowych wypożyczalni kajaków, dostępnych i opłacanych za pośrednictwem aplikacji i ustawieniu ich we wskazanych lokalizacjach o dogodnym dostępie do brzegów akwenów, umożliwiającym bezpieczne zwodowanie kajaków. Pierwsza godzina korzystania ze sprzętu będzie darmowa, aby każdy zainteresowany mieszkaniec Szczecina mógł skorzystać z efektu realizacji projektu SBO w sposób nieodpłatny. Przykład kompletnego rozwiązania na stronie internetowej kayakomat.com

Ogólnodostępność projektu

Zadanie ogólnodostępne w sezonie żeglarskim, przy sprzyjających warunkach hydro i meteo i za odpłatnością na rzecz operatora (jednostka miasta, operator - dzierżawca). Pierwsza godzina korzystania ze sprzętu będzie darmowa, aby każdy zainteresowany mieszkaniec Szczecina mógł skorzystać z efektu realizacji projektu SBO w sposób nieodpłatny.

W odniesieniu do poniższych pytań:
1.Jak ma być zachowane bezpieczeństwo i ryzyko związane z wypożyczaniem kajaków przez osoby nieletnie czy nadużywające alkoholu i innych używek. Kto będzie to weryfikował przy zastosowaniu wspomnianej w projekcie aplikacji. Jak wiemy wpływ alkoholu lub innych używek powodują wydłużenie czasu reakcji użytkowników, tymczasem podczas pływania kajakami trzeba błyskawicznie reagować czy decydować. Używki mogą też powodować, że osoby zaczynają lekceważyć przeszkody, albo uruchomi się brawura prowadząca do ryzykownych zachowań. Picie alkoholu na kajaku powoduje upośledzenie percepcji, przyspiesza też utratę ciepła z organizmu i mocno odwadnia, szczególnie na słońcu.
Ad.1) W aplikacji można uzależnić możliwość wypożyczenia rezerwacji od potwierdzenia pełnoletności oraz złożenia oświadczenia, o korzystaniu tylko przez osoby trzeźwe, co mogą kontrolować właściwe służby (policja) i stosować przewidziane prawem sankcje. Jednocześnie w przypadku użytkownika korzystającego z sprzętu po wpływem substancji psychoaktywnych, któremu zabroni się kontynuowania korzystania z sprzętu operator może naliczyć należność za jego przejęcie i zabezpieczenie.

2. Co w sytuacji wypożyczania kajaków w porach wieczorowych i nocnych – aplikacja nie rozpoznaje pory doby.
Ad. 2) Aplikacja, umożliwia administratorowi ograniczanie czasu w którym możliwe jest pobranie i zdanie sprzętu.

3. W jaki sposób następować będzie weryfikacja umiejętności i etykiety wodniackiej?
Ad. 3) Na stronie operatora zwarte zasady bezpieczeństwa, które można uszczegółowić i uzupełnić o warunki korzystania z konkretnych akwenów, a potwierdzenie zapoznania się z tymi informacjami stanowić będzie warunek niezbędny do dokonania rezerwacji. Informacje te powinny być przypomniane w postaci stosownych tablic umieszczonych w pobliżu lub na samej wypożyczalni.

4.Zgodnie z regulaminem SBO kajaki mają być ogólnodostępne – jak ma zostać zapewnione zabezpieczenie kajaków przed zniszczeniem akcesoriów do kajaków (wiosła, kamizelki). I kto będzie uzupełniał braki.
Ad. 4) System działa w oparciu autoryzowane przedpłaty, w związku z powyższym w regulaminie zawarta może być możliwość obciążenia konta płatnika za szkody zgonie z cennikiem.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, ich goście i turyści


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zakup 30 kajaków z kompletnym ekwipunkiem 120000 zł
2Zakup lub budowa 3 mobilnych kontenerowych wypożyczalnii 130000 zł
3Zakup lub stworzenie i wdrożenie oprogramowania 200000 zł
4Wyposażenie zabezpieczające (zamki, kłódki elektroniczne)50000 zł
5Dostosowanie i zabezpieczenie terenu oraz dokumentacje100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 600000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy