Rewitalizacja Jaworowego Stawu na Warszewie (OGM/0017)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jaworowy Staw (działka nr 56/7, część 3/1) przy ul. Podbórzańskiej, Osiedle Warszewo


Cel projektu

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych

Szczegółowy opis

Zakres zakłada opracowanie całościowej koncepcji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu z podziałem na etapy – pod cele rekreacyjne: alejki, ławki, urządzenia rekreacyjne, pomost, mała architektura, oświetlenie, plac zabaw.

Uzasadnienie projektu

Celem zadania jest zagospodarowanie obecnie zaniedbanego terenu oraz stworzenie dla mieszkańców miejsca do rekreacji i uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu oraz zapewnienie atrakcji dla dzieci Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na wizerunek okolicy, poprawi estetykę i bezpieczeństwo.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Warszewo-Podbórz, Małych Błonich, Osiedla Sienno


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie dokumentacji projektowej zadania80000 zł
2Rewitalizacja Jaworowego Stawu3500000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 3580000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy