Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Podbórzańskiej i Kalinowej. (BW/0004)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowo, Warszewo

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo wzdłuż ul. Podbórzańskiej, Szczecińskiej, Kalinowej


Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym

Szczegółowy opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż ul. Podbórzańskiej, Szczecińskiej i Kalinowej oraz montaż wiaty przystankowej na Przystanku Warszewo Kościół. Dodatkowo odnowienie oznakowania poziomego oraz budowa wyniesionego przejścia przy przystanku Podbórzańska Ogrody oraz Morenowa oraz na wysokości Parku Warszewo-Podbórz.

Uzasadnienie projektu

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Warszewo-Podbórz


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa czterech wyniesionych przejść dla pieszych380000 zł
2Zakup i montaż wiaty autobusowej3000 zł
3Odnowienie oznakowania poziomego5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 388000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy