Place zabaw na Słonecznym i Majowym (SM/0001)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Słoneczne, Majowe

Kategoria projektu

Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Realizacja projektu obędzie się w dwóch lokalizacjach: teren przylegający do parku Majowe oraz plac zabaw przy Rubinowym Stawie (obok Pomnika Niepodległości). Plac zabaw na Słonecznym działka nr 31, obręb 4073. Plac zabaw na Majowym - doposażenie terenu przylegającego do parku Majowe działka 31/14, obręb 4072. Place zabaw leżą na terenach Gminy Miasto Szczecin. Oba wymagają uzupełnienia o dodatkowe elementy zabawowe. Teren przylegający do parku Majowe jest obecnie nieużytkiem przylegającym do ulicy Andrzejewskiego. Usadowienie nowych urządzeń zabawowych na tej pustej działce nie zakłóci wcześniejszych założeń projektowych parku, tj. nie pozbawi mieszkańców strefy do odpoczynku. Dodatkowo umiejscowienie nowych zabawek nie przyczyni się do ograniczenia zieleni w parku, gdyż dotyczy innej działki która dotychczas nie została zalesiona. Co ważne nie zakłóci układu kompozycyjnego parku Majowe, a wręcz powiększy go o przylegający nieużytek i zwiększy strefę rekreacji i wypoczynku w samym parku majowe.


Cel projektu

Celem projektu jest wyposażenie istniejących placów zabaw na osiedlach Słoneczne i Majowe opisanych powyżej. Nowe urządzenia zabawowe mają za zadanie zwiększyć atrakcyjność miejskich terenów dla mieszkańców obu osiedli. Od kilku lat młodzi rodzice mający małe dzieci oraz dziadkowie zgłaszają wnioski o montaż nowych zabawek, dlatego też ten projekt jest efektem zgłoszeń i wniosków mieszkańców.

Szczegółowy opis

W ramach projektu zostanie przeprowadzona inwestycja polegająca na doposażeniu placu zabaw na Słonecznym oraz ustawienie nowych urządzeń zabawowych na terenie przylegającym do parku Majowe (działka nr 31 obręb 4052), który dotychczas jest nieużytkiem. Szczegóły wykaz urządzeń zostanie określony na etapie rozmów z Zakładem Usług Komunalnych, jednak już na etapie składania wniosku autorzy sugerują następujące rozwiązania:
1. osiedle Słoneczne: dostawienie urządzenia, które nie naruszy stref bezpieczeństwa i jednocześnie nie będzie wymagało demontażu isteniejących na placu zabaw urządzeń. Proponuje się huśtawki wagowe dla małych i średnich dzieci oraz huśtawkę wahadłową dla dzieci niepełnosprawnych. Jeśli okaże się niemożliwe ustawienie dwóch huśtawek to sugeruje się montaż tylko jednego urządzenia, aby zachować strefy bezpieczeństwa.
2. teren przylegający do Park Majowe: plac zabaw dla dzieci: zjeżdżalnie dla najmłodszych oraz dla starszych dzieci, huśtawki wahadłowe, huśtawki wagowe.
Rozbudowa placów zabaw będzie odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców osiedli.

Uzasadnienie projektu

W przeprowadzonym latem 2018 roku badaniu potrzeb mieszkańców osiedli Majowe i Słoneczne oraz podczas ankiet wypełnianych przez mieszkańców podczas ostatnio organizowanego święta dziecka jednym ze wskazywanych problemów było doposażenie placów zabaw na miejskich terenach o kolejne urządzenia zabawowe dla dzieci. Projekt zwiększy atrakcyjność życia na osiedlach. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 20 tys. mieszkańców osiedli oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Słoneczne i Majowe.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 20 tys. mieszkańców osiedli oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Słoneczne i Majowe.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlach Słoneczne i Majowe, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedla.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Doposażenie placu zabaw na Słonecznym132500 zł
2Doposażenie placu zabaw w Parku Majowe320000 zł
3Koszty związane z projektowaniem, dokumentacją i pozwoleniami30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 482500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy