Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach (ŻKPZ/0001)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa na osiedlu Zdroje dzięki doświetleniu uczęszczanych przejść dla pieszych stanowiących ważne trasy komunikacji mieszkańców. Przejścia , które wymagają montażu lamp oświetleniowych:
1. rondo Ułanów Podolskich 8 sztuk lamp
2. Walecznych/ Młodziezy Polskiej 4 sztuki
3. Sanatoryjna/ Walecznych 4 sztuki
4. Sanatoryjna/ Młodzieży Polskiej
5. Sanatoryjna/ Stefana Jaracza 2 sztuki
6. Sanatoryjna/ Osiedleńcza
7. Batalionów/ Łozowa
8. Batalionów/ Sanatoryjna


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zdroje znajdujących się w obszarze Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dotyczy wyszczególnionych przejść dla pieszych, które zostaną wyposażone w lampy LED doświetlające pasy, dzięki czemu osoby przechodzące przez jezdnię będą widoczne w godzinach wieczornych.

Szczegółowy opis

W ramach projektu lokalnego w obszarze Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje (wybrane i opisane lokalizacje) planuje się montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych.
Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców ma ogromne znaczenie dla jakości życia na osiedlu. Głownym działaniem związanym z realizacją projektu jest zakup i montaż zgodnie z dokumentacją 22 lamp doświetlających przejścia dla pieszych, które według cennika SBO2022 stanowią koszt 16.000 zł x 22 szt = 352.000 zł.

Uzasadnienie projektu

W przeprowadzonym latem 2018 roku badaniu potrzeb mieszkańców osiedla Zdroje oraz podczas ankiet wypełnianych przez mieszkańców podczas organizowanych wydarzeń osiedlowych jednym z najczęściej wskazywanych i najważniejszych problemów była poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych przejściach dla pieszych. Złożenie niniejszego projektu jest więc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, uczestników ruchu. Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje skupienie uwagi kierowców i zmniejszy zagrożenie wypadkiem na opisanych przejściach. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 9 tys. mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Bukowe-Klęskowo.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 9 tys. mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Bukowe-Klęskowo.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlu Zdroje, a także do wszystkich innych osób odwiedzających to osiedle.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Lampy doświetlające przejścia dla pieszych (44 sztuki)517400 zł
2Dokumentacja projektowa57500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 574900 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy