Przywrócenie placu na placu Matki Teresy z Kalkuty: przeniesienie pod ziemię basenu przeciwpożarowego i utworzenie zielonej przestrzeni wspólnej (OGM/0019)Krzysztof Zając (zajac.mail@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Pl. Matki Teresy z Kalkuty, część terenu działek 10/2 oraz 13/13


Cel projektu

Przestrzeń uwolniona po przeniesieniu basenu przeciwpożarowego pod ziemię zostanie przywrócona mieszkańcom.

Szczegółowy opis

Obecnie większość placu zajmuje basen przeciwpożarowy, przez co obszar ten jest zdegradowany, niebezpieczny i niedostępny dla mieszkańców (brak chodników wokół, chwasty). Celem projektu jest przeniesienie zbiornika przeciwpożarowego pod ziemię i zaadaptowanie placu na przestrzeń przyjazną dla mieszkańców. Od jednej strony byłby on zamknięty szpalerem istniejących drzew, oddzielających go od parkingu. Od strony sklepu spożywczego mogłaby zostać postawiona zielona ściana. Pozostała przestrzeń byłaby uzupełniona zielenią oraz ławkami. Od strony ulicy umożliwiłoby też utworzenie miejsc parkingowych równoległych.

Uzasadnienie projektu

Projekt przywróciłby właściwą funkcję na placu, stworzy przyjazną przestrzeń zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających niedawno otwartą bibliotekę, kościół czy rodziców odbierających dzieci z przedszkola przy placu.

Ogólnodostępność projektu

Plac byłby oczywiście dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności mieszkańcy dzielnicy Drzetowo Grabowo i okolic pl. Matki Teresy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Rozbiórka zbiornika ppoż400000 zł
2Budowa zbiórnika gaśniczego300000 zł
3Zieleń oraz ławki na placu300000 zł
40 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1000000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy