(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) (AN/0002)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Arkońskie-Niemierzyn

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren Szkoły Podstawowej SP nr 68, ul. Zakole 1A. Działka nr 41 ob.2038


Cel projektu

Projekt zakłada przebudowę istniejącego asfaltowego placu pełniącego funkcję boiska do koszykówki i stworzenie w tym miejscu nowoczesnego i bezpiecznego boiska, które będzie służyło do gry w koszykówkę. Na dzień dzisiejszy przedmiotowa infrastruktura sportowa na terenie szkoły jest w fatalnym stanie.

Szczegółowy opis

Istniejące boisko do koszykówki ma zostać przebudowane. Kluczowym dla powodzenia projektu jest fakt, iż pod nowe boisko nie będzie wymagane wykonanie warstwy podbudowy, a zaadaptowana zostanie do tego istniejąca płyta asfaltowa, która ma posłużyć jako baza do wyłożenia nawierzchni poliuretanowej. Ponadto teren boiska posiada własne oświetlenie - 4 słupy, które są w dobrym stanie technicznym. Dzięki temu ograniczymy koszty budowy oraz wykorzystamy do maksimum istniejącą infrastrukturę.W projekcie przewidziano 3 kategorie prac:
1. Roboty budowlane:
- Naprawę nawierzchni asfaltowej (ok. 10% powierzchni),
- Demontaż istniejących obrzeży i utylizację,
- Demontaż istniejącego osprzętu sportowego i utylizację,
- Udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego,
- Ułożenie obrzeży po obwodzie płyty asfaltowej - 45 mm powyżej poziomu płyty i odtworzenie kostki wokół boiska,
- Wykonanie tulei osprzętu sportowego,
- Zagruntowanie płyty asfaltowej,
- Ułożenie warstwy wyrównawczo-stabilizującej ET o grubości 35mm.
Koszt tych prac to 59 700 zł.

2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej:
- Ułożenie maty z granulatu sbr o grubości 11mm,
- Wykonanie dwukrotnego natrysku w kolorze czerwonym,
- Wymalowanie linii boisk.
Koszt tych prac to 50 300 zł

3. Prace instalacyjno - montażowe:
- Montaż 2 słupów z koszami do koszykówki
- Montaż słupów ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 4m wraz z zastrzałami,
- Montaż furtki wejściowej,
- Montaż sieci polipropylenowych o oczku 80mm x 80mm, grubości splotu linki 5 mm wraz z linkami, karabińczykami,
Koszt tych prac to 62 800 zł.

4. Wykonanie projektu.Koszt tych prac to 6000 zł.

Całkowity koszt projektu to: 178 800 zł

Zaprezentowana grafika ma charakter poglądowy i nie jest ostatecznym projektem.

Uzasadnienie projektu

Na tą chwilę szkoła nie posiada odpowiedniej infrastruktury sportowej do gry w koszykówkę. Istniejący plac asfaltowy nie spełnia swojej roli. Poprzez poprawę zaistniałego stanu i przebudowę boiska do koszykówki będzie można propagować postawy prozdrowotne wśród uczniów poprzez zwiększanie wśród nich zainteresowanie sportem, a w szczególności koszykówką. Dodatkowo budowa nowoczesnego boiska będzie służyła mieszkańcom Szczecina do aktywnego spędzania czasu po za domem

Ogólnodostępność projektu

W dni powszednie boisko w godz. 6-16 będzie dostępne tylko dla uczniów szkoły, w godz. 16-22 dla wszystkich mieszkańców Szczecina.W weekendy boisko będzie ogólnodostępne.Szkoła zastrzega sobie zmianę podanych godzin, jednak wymagana ilość godzin ogólnodostępności przez Regulamin zostanie zachowana

Odbiorcy projektu

Uczniowie SP nr 68, wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Roboty budowlane178800 zł
2Nadzór autorski5000 zł
3Nadzór inwestorski 5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 188800 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy