Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. (OGM/0015)Tomasz Loga (tomasz.loga@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Transport, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, ul. Obotrycka, strona wschodnia.

obr. 3023 dz. 3, 4
obr. 3036 dz. 148/1
obr. 3094 dz. 194, 28/3
obr. 3095 dz. 54, 88/1, 90
obr. 3096 dz. 78
obr. 3097 dz. 3, 4/4, 4/13, 5/3, 6/16, 87
obr. 3099 dz. 1/2, 145/3, 197, 198, 199, 200,


Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, stanowiących alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców.

Szczegółowy opis

W ramach projektu planuje się połączenie istniejących odcinków infrastruktury rowerowej na ul. Wilczej, Przyjaciół Żołnierza, Bandurskiego, Komuny Paryskiej oraz planowanej do budowy w ciągu ul. Bogumińskiej.

Zadanie będzie polegać m.in. na:
1. Budowie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5m (w miarę możliwości) i nawierzchni bitumicznej, po stronie wschodniej ul. Obotryckiej (odcinek o długości ok. 900m). Wschodnia strona drogi została wybrana w dowiązaniu do projektu budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Bogumińskiej, aby zminimalizować konieczność przekraczania jezdni o wzmożonym ruchu.
2. Budowie dwukierunkowej drogi dla rowerów po stronie zachodniej ul. Obotryckiej, na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Przyjaciół Żołnierza (ok. 300m)
3. Zapewnieniu wszystkich relacji na skrzyżowaniu ulic. Przyjaciół Żołnierza, Obotrycka, Wilcza, Komuny Paryskiej, poprzez wyznaczenie nowych przejazdów dla rowerzystów obok przejść dla pieszych i zmodernizowanie istniejących - umieszczenie przejazdów, zgodnie z przepisami, od strony skrzyżowania, przebudowy (dostosowaniu) sygnalizacji świetlnej w niezbędnym zakresie.
4. Budowie brakujących odcinków chodników po stronie wschodniej, przebudowie istniejących w niezbędnym zakresie.
5. Przebudowie (dostosowaniu) sygnalizacji świetlnej na ul. Jana z Czarnolasu.
6. Korekcie geometrii jezdni ul. Obotryckiej w miejscu, w którym występuje przewężenie istniejących chodników i brak miejsca na oddzielną drogę dla rowerów po stronie wschodniej. Dotyczy to w szczególności posesji nr 3 i 4.
7. Budowie włączeń drogi dla rowerów do jezdni, w miejscach, w których na ten moment nie ma kontynuacji.

Uzasadnienie projektu

Szczecin zmaga się z coraz większymi problemami transportowymi i parkingowymi, wynikającymi z dużej ilości samochodów. Potencjał roweru, jako elementu systemu transportowego miasta, wydaje się być ciągle nie dostrzegany. Pomimo tego, że najczęściej w trakcie realizacji dużych inwestycji drogowych powstaje infrastruktura rowerowa, to cały czas nie ma efektu sieci, trasy rowerowe są niespójne, brakuje kontynuacji, przez co ciągle nie są atrakcyjne dla większego grona odbiorców.
Celem projektu jest uzupełnienie luk w systemie tras i zwiększenie atrakcyjności mobilności aktywnej oraz e-mobilności.

Założenia projektu są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, zgodnie z którym w ciągu ul. Obotryckiej wprowadza się trasy rowerowe.

Ogólnodostępność projektu

Projektowana infrastruktura rowerowa będzie stanowić ofertę transportową dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście to oczekiwania wielu mieszkańców. Budowa spójnej sieci tras rowerowych należy traktować jako rodzaj oferty transportowej. Pomimo tego, że nie każdy może pozwolić sobie na dojazd zawsze i wszędzie rowerem, to wielu może skorzystać na tym, że po drogach poruszać się będzie mniej samochodów. To są zarówno kwestie poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska,ograniczenia poziomu hałasu, zanieczyszczeń itp, więc potencjalne dotyczy szerokiego grona odbiorców, nawet, jeśli temat nie dotyczy ich w sposób bezpośredni.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlano-wykonawczy200000 zł
2Realizacja infrastruktury rowerowej z pozostałymi elementami4000000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 4200000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy