Przywróćmy dawny tor saneczkowy w Lesie Arkońskim. (OGPKB/0004)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park Leśny Las Arkoński na odcinku od przepompowni wody do okolic alejki "Ścieżka Zdrowia".


Cel projektu

Celem projektu jest dokonanie rewitalizacji dawnego toru saneczkowego i doprowadzenie go do stanu używalności

Szczegółowy opis

Zostaną wykonane prace ziemne na odcinku ok 400m, mające na celu wyrównanie i utwardzenie terenu oraz wykonanie spadku. Zostaną wykonane dodatkowo boczne ściany z nasypanego piasku, tworząc bandy. Dodatkowo planowana siatka zabezpieczająca.
Na wysokości alejki Szlak Zielony zostanie skonstruowany metalowy mostek w celu stworzenia bezkolizyjnego przejścia nad torem.

Zdjęcia archiwalne mają charakter poglądowy

Uzasadnienie projektu

Tor saneczkowy w Lesie Arkońskim, będzie najdłuższą trasą dla saneczkarzy amatorów. Będzie to jedna z największych zimowych atrakcji Szczecina zwiększająca atrakcyjność naszego miasta . Projekt wpłynie na zmniejszenie tłumów w miejscach dotychczas wykorzystywanych przez "saneczkarzy" i popularyzację aktywnego wypoczynku zimą.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy szczecina, turyści


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt10000 zł
2Prace ziemne 100000 zł
3Budowa mostku35000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 145000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy