ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK (OGM/0002)Jarosław Warchoł (silver.trofea@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Chełmińska, obręb 4127, działka 16/25


Cel projektu

Budowa parku, nowy teren zielony w Podjuchach. Miejsce rekreacji i wypoczynku.

Szczegółowy opis

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Chełmińskiej poprzez: budowę alejek, nowe elementy małej architektury ( ławki, kosze na śmiecie, tablice informacyjne, oświetlenie oraz uporządkowanie zieleni.
- Ławka Parkowa z katalogu mebli miejskich o symbolu L1 x 8szt
- Kosz Śmietnikowy z katalogu mebli miejskich o symbolu K2 x 8szt
- Tablica Informacyjna x 2szt
- Lampy Parkowe x 21szt

Uzasadnienie projektu

Projekt ma za zadanie dodanie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji na mapie Szczecina. Park oprócz tych funkcji będzie pełnił jeszcze jedną funkcję nadrzędną czyli funkcje ekologiczną tak ważną w dzisiejszych czasach.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Z parku mogą korzystać wszystkie grupy mieszkańców Szczecina od dzieci przez młodzież, dorosłych i osoby starsze.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1budowa parku wraz z nadzorem700000 zł
2aktualizacja dok.i koszt.10000 zł
3nadzór inwestorski40000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 750000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy