BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA (NB/0002)Robert Frankowski (frankowski_robert@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Niebuszewo-Bolinko

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren Ogrodu Dendrologicznego. im. Stefana Kownasa
Numer działki ewidencyjnej: 326201_1.1003.1/6


Cel projektu

Projekt przewiduje zawieszenie 37 sztuk budek lęgowych dla ptaków. Budki lęgowe są 4 różnych typów, dla różnych gatunków ptaków. Celem głównym projektu jest ożywienie i uatrakcyjnienie tej części Szczecina, ale również zapewnienie siedlisk lęgowych ptakom, które w naturalny sposób prewencyjnie ograniczają rozwój owadzich szkodników drzew.

Szczegółowy opis

Budki dla ptaków czyli sprytne drewniane konstrukcje dające schronienie małym latającym sąsiadom mieszkańców Szczecina. Słowem wstępu wyjaśnić trzeba, który to jest Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa. Jest to ta obszerna cześć zieleni, która leży po przeciwległej stronie stawu Rusałki. Pomiędzy ulicą Słowackiego, a Niemierzyńską. Drzewa tam rosnące są zdrowe i sporych rozmiarów. Jako, że jest to park miejski drzewa są pielęgnowane. Co znaczy, że usuwane są uschnięte lub złamane gałęzie. Tworzy to pewien przykry problem dla ptaków. Brakuje im miejsc do zasiedlenia. Dzieje się tak, gdyż te lotne zwierzaki do założenia gniazda potrzebują dzikiego naturalnego nieładu. Można więc im pomóc. W warunkach miejskich budki lęgowe umożliwiają wychowywanie piskląt jak i dostarczają miejsca schronienia w mroźne dni, dla tych gatunków, które niechętnie opuszczają miasta w okresie zimy.

Co potrzeba? Oczywiście, że budki dla ptaków, tylko jakie? Jest taka myśl techniczna świętej pamięci polskiego profesora zoologii, który w ciągu swojej całej kariery doskonalił prostą, ale skuteczną konstrukcję drewnianej skrzynki. Projekt przewiduje zakup i montaż 37 sztuk budek wzorowanych na pierwowzór budki lęgowej stworzonym przez prof. Sokołowskiego. Budki są niepodatne na przeciągi lub zalanie oraz co chyba najważniejsze w warunkach miejskich, potrafią oprzeć się atakom ze strony drapieżników jakim są koty. Nie jest to kwestia wyszukanych materiałów, a przemyślanej konstrukcji.

Propozycja budek lęgowych to:

Budka typu A1 (10szt.) Zasiedla np.: sikorka modraszka
Budka typu A (10 szt.) Zasiedla np.: wróbel lub kowalik
Budka typu B (10szt.) Zasiedla np.: szpak
Budka typu D (5 szt.). Zasiedla np. dudek lub kawka
Budka typu E (2 szt.). Zasiedla np. kaczka

Uzasadnienie projektu

Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa jest zdecydowanie rzadziej odwiedzany przez mieszkańców Szczecina w porównaniu do Parku Kasprowicza. Zawieszenie budek lęgowych, a co za tym idzie zwiększenie populacji ptaków uatrakcyjni tą cześć miasta.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszystkie grupy mieszkańców będą miały dostęp do obejrzenia zrealizowanego projektu.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budka typu A1, sztuk 10x65zł650 zł
2Budka typu A, sztuk 10x65zł650 zł
3Budka typu B, sztuk 10x65zł 650 zł
4Budka typu D, sztuk 5x90zł450 zł
5Budka typu E, sztuk 2x150zł300 zł
6Montaż (pracownicy, środki ochrony osobistej, transport)5000 zł
70 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 7700 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy