AKADEMICKI TURZYN (TU/0002)Stanisław Kabata (stanislaw.kabata@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Turzyn

Kategoria projektu

Kultura, Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb 2254, działka nr 65/2 i 24


Cel projektu

Celem projektu jest integracja mieszkańców, w szczególności młodzież i studentów podczas wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada organizację kilku działań z obszaru kulturalnego skierowanych do osób młodych (w szczególności studenci oraz maturzyści):
1. Zorganizowanie dwóch seansów kina plenerowego na terenie skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w okresie maj-czerwiec 2022.
2. Organizacja wydarzenia plenerowego, w którego skład będzie wchodził m.in koncert gwiazdy/zespołu wybranej podczas plebiscytu wśród studentów oraz grill. Realizacja projektu będzie prowadzona przy współpracy ze studentami, w szczególności Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT w Szczecinie, który pełni rolę reprezentanta studentów ZUT.

Ideą projektu jest realizacja inicjatywy umożliwiającej społeczeństwu wspólne przebywanie. Nowatorskie rozwiązanie dla spędzania wspólnego czasu w atrakcyjnym wydarzeniu jest otwarte dla wszystkich chętnych chcących spędzić miło czas w gronie rówieśników.

Uzasadnienie projektu

Kino oraz koncert wraz z grillem będą wydarzeniami, które oprócz dostarczenia wrażeń artystycznych i sportowych, w naszej ocenie wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku obszaru lokalnego w oczach samych mieszkańców. Ponadto ich efektem z pewnością będzie pogłębienie integracji i więzi między mieszkańcami, w szczególności młodzieży, a to powinno skutkować wzrostem zaangażowania społecznego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności zgodnie z REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO § 5 pkt. 6. Zadanie będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców, w szczególności skierowane do licealistów oraz studentów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 18-26 lat, w szczególności studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz maturzyści.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Kino plenerowe - 2 seanse 25000 zł
2Organizacja wydarzenia plenerowego (koncert, grill)125000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 150000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy