UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY TORACH W SZCZECINIE ZDROJACH PRZY ULICY OSIEDLEŃCZEJ I PRZYTULNEJ. (ŻKPZ/0004)Tomasz Panasiuk (panasiuktomek@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Przytulna, obręb 4168, nr.dz. 65, typ jednostki - G, nr jedn. - 9


Cel projektu

Główny Cel projektu to znaczne poprawienie estetyki otoczenia, ochrona naturalnych siedlisk, podniesienia walorów
okolicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zdroje.

Szczegółowy opis

Wykonanie projektu zieleni wokół stawu - teren od strony północnej, zachodniej i południowej stawu, poza terenami dzierżawionymi przez najemców części działek.
Uporządkowanie terenu wokół stawu (m.inn. wywóz sześciennych płyt kamiennych, starych powalonych drzew,
zagospodarowanie i wyczyszczenie linii brzegowej);
Nasadzenie licznych krzewów, roślin z godnie z projektem zieleni.
Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze
wskazaniem etapu "niezależnego" realizacyjnego, który będzie realizowany
w obecnej edycji sbo

Uzasadnienie projektu

Ochrona oraz promowanie walorów przyrodniczych w pobliżu parku krajobrazowego "Puszcza Bukowa".
Uporządkowanie zaniedbanego terenu. Utrzymanie równowagi ekosystemu.

Ogólnodostępność projektu

Niewielki teren połączony z dobrym pomysłem uwzględniającym potrzeby lokalnej społeczności, stworzy miejsce,
które pozytywnie zmieni oblicze najbliższej mieszkańcom przestrzeni.

Odbiorcy projektu

wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1uporządkowanie terenu30000 zł
2 projekt zieleni , dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami50000 zł
3nasadzenia zieleni wg dokumentacji projektowej70000 zł
40 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 150000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy