"NASZ OCEAN" - rewitalizacja parku wypoczynkowo-rekreacyjnego (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) (PŚJKWSZZ/0007)Agnieszka Marciniak (1agnieszka1@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Rekreacja, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, ul.Uczniowska/Kołabacka dz. nr 248/5 ; nr 222/3; dz. 222/2 (działki gminne)


Cel projektu

Celem projektu jest zrewitalizowanie stawu, który jest niedoceniony, trochę zapomniany, a obecnie zdewastowany. Staw praktycznie pozbawiony jest wody, w większości zarośnięty trzciną i zamulony. Taki stan wody przyczynia się też, do powstawania przyduchy, w wyniku której padają ryby, giną płazy, które są pod ochroną.
Zamierzeniem projektu jest przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, wzrostu bioróżnorodności i poprawy warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim oraz rozwinięcie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w najbliższym otoczeniu stawu.
Przywrócenie świetności stawu przyczyni się do uatrakcyjnienia tego zielonego zakątka, pozwoli mieszkańcom jak i turystom rowerowym na obcowanie z naturalnym pięknem przyrody, a osiedlu przybędzie unikatowe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjne.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje:
1/ Oczyszczenie stawu z odpadów wielkogabarytowych,
2/ Redukcję osadów dennych i zanieczyszczeń wody za pomocą ekologicznych preparatów bakteryjnych,
3/ Usunięcie 1/2 trzcin wraz z pogłębieniem stawu i dosilenie wodą.
4/ Dosadzenie roślin wodnych, które wzbogaciłyby florę zbiornika i pozytywnie wpłynęły na jego możliwości samooczyszczania,
5/ Posadzenie krzewów stanowiących dodatkową ochronę dla ptaków gniazdujących w trzcinowiskach,
6/ Ustawienie 4 ławek i 4 koszy,
7/ Montaż 4 tablic edukacyjnych i informacyjnych nt. fauny i flory otoczenia, wskazujących okoliczne atrakcje i trasy rowerowe.
8/ Wykonanie wokół stawu ścieżki z nawierzchni mineralnej (głównie na grobli) oraz kładek kompozytowych wokół południowo-zachodniej części stawu.
9) Wybudowanie dużej wiaty z ławkami oraz stojakami rowerowymi (2 szt.).
10) Montaż street workout, huśtawek i urządzeń do zabaw dla dzieci.
11) Montaż monitoringu z właczeniem do sieci miejskiej.
Propozycję przebiegu ścieżki oraz lokalizację wiaty zawiera załącznik graficzny. Strefa street workout i huśtawek doprecyzowana zostanie optymalnie na etapie projektowania.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu:
- znacznie poprawi funkcjonowanie zbiornika w zakresie jego możliwości samooczyszczania,
- poprawi warunki siedliskowe dla fauny i flory oraz wzbogaci ją o nowe, cenne gatunki,
- zapewni bezpośrednie obcowanie z przyrodą dzięki miejscom odpoczynku na ścieżce i kładce wijącej się przy brzegu,
- umożliwi najmłodszym zabawę na wolnym powietrzu na placu zabaw pod okiem wypoczywających rodziców i dziadków,
- wzbogaci miejsce w urządzenia sportowe dla młodzieży i dorosłych;
- stanowić będzie miejsce odpoczynku pod wiatą dla mieszkańców oraz przejeżdżających rowerzystów, gdyż trasa rowerowa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie.
- zwiększy atrakcyjność miejsca, poprawi walory rekreacyjne i estetyczne oraz wesprze edukacyjnie.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Z realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy, gdyż jest on dedykowany każdej grupie wiekowej oraz sprzyja osobom niepełnosprawnym.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja i nadzory70000 zł
2Realizacja817000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 887000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy