Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Piastów. (SMNMMWP/0008)Tomasz Loga (tomasz.loga@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Transport, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, Al. Piastów, strona wschodnia, odcinek Powstańców Wielkopolskich - Sowińskiego.

Obr. 1049 dz. 1, 2/6
Obr. 1050 dz. 1/1, 2/3, 5/12, 6/6, 7/104, 7/105,


Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, stanowiących alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców.

Szczegółowy opis

W ramach projektu zakłada się przedłużenie istniejącej infrastruktury rowerowej na Mieszka I, i umożliwienie przejazdu rowerem przez pl. Szyrockiego w kierunku śródmieścia (do ul. Sowińskiego)

Zadanie będzie polegać na:

1.Zaprojektowaniu i budowie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,0m i nawierzchni bitumicznej, po stronie wschodniej ul. Piastów (odcinek o długości ok. 350m), na odcinku od ul. Powstańców WIelkopolskich do ul. Sowińskiego.
2. Dostosowaniu sygnalizacji świetlnej po stronie wschodniej pl. Szyrockiego do przejazdu rowerem.

Uzasadnienie projektu

Szczecin zmaga się z coraz większymi problemami transportowymi i parkingowymi, wynikającymi z dużej ilości samochodów. Potencjał roweru, jako elementu systemu transportowego miasta, wydaje się być ciągle nie dostrzegany. Pomimo tego, że najczęściej w trakcie realizacji dużych inwestycji drogowych powstaje infrastruktura rowerowa, to cały czas nie ma efektu sieci, trasy rowerowe są niespójne, brakuje kontynuacji, przez co ciągle nie są atrakcyjne dla większego grona odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli uzupełnić lukę w systemie tras i zwiększyć atrakcyjność mobilności aktywnej oraz e-mobilności.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/419/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 kwietnia 2016 r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn- Szwoleżerów” w Szczecinie, dla terenu elementarnego S.T.1007.KD.G (al Piastów), ustala się przekrój: dwie jezdnie po min. dwa pasy ruchu, wydzielone torowisko tramwajowe, obustronne chodniki, min. jednostronna ścieżka rowerowa.

Ogólnodostępność projektu

Projektowana infrastruktura rowerowa będzie stanowić ofertę transportową dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście to oczekiwania wielu mieszkańców. Budowę spójnej sieci tras rowerowych należy traktować jako rodzaj oferty transportowej. Pomimo tego, że nie każdy może pozwolić sobie na dojazd zawsze i wszędzie rowerem, to wielu może skorzystać na tym, że po drogach poruszać się będzie mniej samochodów. To są zarówno kwestie poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska,ograniczenia poziomu hałasu, zanieczyszczeń itp, więc potencjalnie dotyczy szerokiego grona odbiorców, nawet, jeśli temat nie dotyczy ich w sposób bezpośredni.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlano-wykonawczy70000 zł
2Realizacja infrastruktury rowerowej z pozostałymi elementami700000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 770000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy