Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN (OGM/0005)Kamila Gałek (kamgal81@tlen.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Pozostałe

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

zabiegi dostępne w co najmniej 10 gabinetach weterynaryjnych na terenie całego Szczecina oraz sterylkobus ( alternatywnie)


Cel projektu

 3000 zwierząt ( psów i kotów, właścicielskich oraz bezdomnych) wysterylizowanych w 2022 roku w co najmniej 10 gabinetach na terenie miasta Szczecin
 4 akcjex 1 dzień sterylkobusa czyli nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej na terenie Szczecina, w której przez cały dzień zespół lekarzy wet. będzie operował psy i koty
 przeprowadzenie dużej kampanii edukującej społeczeństwo w zakresie konieczności ograniczanie liczby zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów
 Zminimalizowanie liczby szczeniąt i kociąt rodzących się na terenie Szczecina, dla których nie ma odpowiedzialnych opiekunów i nowych domów
 Zminimalizowanie cierpienia zwierząt na terenie miasta Szczecin( bezdomne suki i kotki rodzą przy śmietnikach, pod balkonami, na tyłach sklepów/magazynów, w piwnicach, pod kontenerami handlowymi, na targowiskach). Zwierzęta są opuszczone, zaniedbane,często chore, wyczerpane ciągłymi ciążami / porodami/wykarmieniem licznego potomstwa. Często szczeniaki i kocięta są bardzo chore, umierają w cierpieniu nie otrzymując na czas pomocy weterynaryjnej, która jest kosztowna. Problemy te generują napięcia sąsiedzkie i konflikty.
 Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i estetyki otoczenia– brak chorych, wyniszczonych, błąkających się zwierząt po mieście
 Promocja miasta w Polsce – Szczecin mądrze dba o zwierzęta właścicielskie i bezdomne propagując i finansując zabiegi sterylizacji/kastracji
 zminimalizowanie liczby uciekających / wałęsających się po mieście zwierząt w trakcie rui oraz cieczki
 zminimalizowanie znaczenia moczem okolicy przez psy i koty
 spokojniejsze /mniej waleczne psy i kocury-większy komfort opiekunów zwierząt i okolicznych mieszkańców podczas spacerów
 zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schroniska /obniżenie ilości zwierząt bezdomnych do utrzymania w schronisku
 zminimalizowanie sporów sąsiedzkich o czekające pod klatkami psy za suczkami w cieczce oraz sporów sąsiedzkich o obecność bezdomnych kotów
 zminimalizowanie liczby bezdomnych zwierząt trafiających na leczenie do schroniska, przychodni TOZ i/lub fundacji zwierzęcych działających na terenie Szczecina– obniżenie kosztów związanych z leczeniem zwierząt bezdomnych
 zminimalizowanie liczby małych kociąt bezdomnych/miejskich rodzących się na podwórkach, w piwnicach a tym samym zmniejszenie cierpienia kotów – nie będą rodziły się kocięta którym nikt nie chce pomóc ani przyjąć pod swój dach
 edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego ograniczania rozmnażania zwierząt,
 Propagowanie i zachęcenie do korzystania z zabiegów sterylizacji/kastracji dla swoich domowych pupili jako jedynej w 100% skutecznej metody ograniczania rozmnażania zwierząt i wielu chorób
 Zachęcić mieszkańców do zadbania o swoje otoczenie/podwórka/ulice-zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i dbanie o „miejskie” koty aby były w dobrej kondycji
 uruchomienie infolinii w UM Szczecin informującej o szczegółach projektu i zachęcającej do korzystania z zabiegów sterylizacji/kastracji
 budowanie odpowiedzialności społecznej za własne otoczenie – każdy z nas ma wpływ na estetykę miasta i los zwierząt w okolicy
 Podniesienie świadomości społeczeństwa – schronisko dla zwierząt jest olbrzymim kosztem z budżetu miasta, a każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku
Istnieje olbrzymia potrzeba ograniczania rozmnażania również zwierząt właścicielskich,które również "rodzą bezdomność wśród zwierząt" a liczba zabiegów dla kotek bezdomnych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku jest za mała. Dostępność zabiegów jest zbyt ograniczona.

Szczegółowy opis

1.Łącznie 3000 zwierząt właścicielskich i bezdomnych wysterylizowanych/wykastrowanych w mieście Szczecin.
Każdy Szczecinianin będzie mógł bezpłatnie wysterylizować/wykastrować swoje domowe psy i koty – dowolną ilość zwierząt, a także koty bezdomne/miejskie.
Projekt obejmuje całościowe rozwiązanie: wizyta kwalifikująca + zabieg + leki + ubranko ochronne/kołnierz + wizyta kontrolna + zdjęcie szwów + sporadycznie leczenie pozabiegowe do kwoty 300 zł/1 zwierzę (w szczególnych sytuacjach tego wymagających, decyduje lekarz weterynarii).
Łatwy i szybki dostęp do zabiegów na podstawie oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania z własnoręcznym podpisem, przedstawionego w gab.weterynaryjnym pod rygorem odpowiedzialności karnej (oświadczenie pozostanie w gab. weterynaryjnym). Zabiegi będą dostępne w co najmniej 10 gabinetach wet. począwszy od 01 lutego 2022r. Istotne jest aby jeszcze przed wiosną - intensywnym okresem rujek i cieczek były dostępne zabiegi.
2.2. Akcja informacyjna aby jak najwięcej mieszkańców Szczecina przyprowadziło psy i koty na zabiegi:
• 10 bilbordów na wynajmowanych olbrzymich tablicach stojących na kolumnach ,w różnych lokalizacjach Szczecina promujących miejskie bezpłatne sterylizacje psów i kotów, (każdy bilbord widoczny przez co najmniej 2 tyg. od 1 lutego 2022r.począwszy do 31.10.2022r., treść i szata graficzna wg lidera projektu, 1 bilbord w promieniu 200m od CH Galaxy, 1 bilbord w promieniu 200m od CH Outlet Park, 1 bilbord
w promieniu 200m od CH Ster, 1 bilbord w promieniu 200m od targowiska Manhattan, 1 bilbord w promieniu 200m od CH Turzyn, 1 bilbord w odległości
100m od dworca centralnego PKP, 1 bilbord na basenie górniczym w odległości 300m od pętli tramwajowej)
• Wydruk 20 000 szt broszur papierowych informacyjnych dla Szczecinian ( A4 kolorowe obustronnie zadrukowane, złożone w C do A7) promujących miejskie bezpłatne sterylizacje psów i kotów, treść i szata graficzna wg lidera projektu
• Wydruk 2000 kolorowych papierowych plakatów w formacie A1 promujących miejskie bezpłatne sterylizacje psów i kotów, treść i szata graficzna wg lidera projektu

Zabiegi będą odbywały się w formie stacjonarnej – w gab.wet. na terenie Szczecina oraz mobilnie – w sterylkobusie czyli nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej podczas 1-dniowych akcji w sterylizacji/kastracji na terenie wskazanych osiedli ( sterylkobus wykonuje zabiegi w niedziele). Zabiegi w niedziele poszerzą dostęp do sterylizacji/kastracji.

1)zabiegi w gabinetach-forma stacjonarna
 Mieszkańcy Szczecina będą mogli skorzystać w co najmniej 10 gabinetach na terenie Szczecina od 01.lutego 2022r. z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (szybkie rozpoczęcie projektu jest kluczowe-wiosną jest intensywny czas rui i cieczek)
 2 gabinety wet. będą wykonywały zabiegi na prawobrzeżu, co najmniej 8 gabinetów na lewobrzeżu
 Każdy z wyznaczonych gabinet wet. wykona minimum 200 zabiegów psów i kotów
 Każdy gabinet wet. będzie wyposażony w sprzęt do badania/wykonania morfologii krwi na miejscu w gabinecie
 Każdy gabinet wet. będzie wykonywał zabiegi dla zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych ( w tym również zapłodnionych)

Szczegóły zabiegów sterylizacji/kastracji w formie stacjonarnej:
 wizyta kwalifikującą zwierzę do zabiegu
 badanie krwi w uzasadnionych przypadkach (morfologia, kreatynina+mocznik) decyduje lekarz weterynarii o wykonaniu badania i parametrach do zbadania)
 wykonanie zabiegu chirurgicznego wg standardów ( w tym również u kotek i suk zapłodnionych)
 w przypadku zwierząt domowych/właścicielskich w ramach zabiegu, każdorazowo: podanie kroplówki dożylnie lub podskórnie ( NaCl / NaCl+glukoza / optylite/ płyn Ringera/duphylate –decyduje lekarz wet.o rodzaju podania kroplówki), podanie leku p/bólowego i p/zapalnego (tolfedine/loxicom/biovetalgin – o rodzaju leku decyduje lek.wet.), podanie antybiotyków (synulox/enroxil– o rodzaju leku decyduje lek.wet.), wydanie ubranka ochronnego zabezpieczającego ranę u suk , dla psów(samców) wydanie kołnierza w razie konieczności oraz antybiotyku do kontynuacji w domu (synulox/enroxil).

 W przypadku kotek i kocurów bezdomnych, każdorazowo: nacięcie lewego ucha w celu oznakowania/identyfikacji po przebytym zabiegu ,założenie szwów rozpuszczalnych, podanie kroplówki dożylnie lub podskórnie ( NaCl/ NaCl+glukoza/optylite/płyn Ringera/duphylate –decyduje lekarz wet.o rodzaju podania kroplówki), podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu min. 48h (clamoxyl lub w szczególnych przypadkach convenia-o rodzaju decyduje lekarz wet.), podanie catosalu, podanie leku p/bólowego i p/zapalnego (tolfedine/loxicom/biovetalgin – o rodzaju leku decyduje lek.wet.), każdorazowo podanie kropelek p/pasożytom zewn. i wewnętrznym ( brodline lub advocate lub stronghold – o rodzaju decyduje lekarz wet., w sporadycznych przypadkach gdy nie można ze względów zdrowotnych podać kropelek w trakcie zabiegu-opiekun otrzymuje na wynos kropelki do podania w późniejszym terminie), dodatkowe czynności w trakcie narkozy w przypadkach tego wymagających: opracowanie/dezynfekcja wcześniejszych ran, wyczyszczenie uszu, wyjęcie kleszczy, wycięcie kołtunów – w przypadku kotów bezdomnych to jedyna okazja na udzielenie podstawowej pomocy weterynaryjnej.
Koty bezdomne/miejskie dopiero po wybudzeniu będą wydawane z gabinetu. Opiekunowie/karmiciele kotów bezdomnych/miejskich są zobowiązani do zapewnienia opieki pooperacyjnej (w przypadku kocurów -wypuszczenie na wolność po 24h od momentu zabiegu, w przypadku kotek min. 48h od momentu zabiegu) przetrzymując zwierzęta w ciepłym, cichym i bezpiecznym miejscu np. piwnica, altanka, zapewniając dostęp do świeżej wody i pokarmu.

 pełna kastracja również wnętrów – usunięcie „ukrytego” jądra
 zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia się z narkozy
 wizyta kontrolna/zdjęcie szwów jeśli były zastosowane szwy nierozpuszczalne-o rodzaju szwów u zwierząt właścicielskich decyduje lek. wet.
 sporadycznie leczenie zaawansowane po zabiegu w przypadku takiej konieczności : np. chorób macicy/martwych płodów/wypadniętych płodów/ ropomacicza/zapalenia otrzewnej/przepuklin w okolicach linii białej itp. (dodatkowa max. kwota na zaawansowane leczenie to 300 zł na 1 zwierzę)
 wizytę kontrolną oraz zdjęcie szwów u zwierząt właścicielskich (lekarz weterynarii decyduje w przypadku zwierząt właścicielskich o rodzaju założonych szwów)
zabiegi w mobilnej sali operacyjnej– sterylkobus na terenach m. Szczecin :
Mieszkańcy Szczecina będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotek bez względu na płeć (właścicielskie+bezdomne) – za pośrednictwem sterylkobusa tj. mobilnej sali operacyjnej podczas 5 akcji jednodniowych w 2022r.w miesiącach ( marzec x 1 dzień / kwiecień x 2 dni / maj x 1 dzień / wrzesień x 1 dzień / październik x 2 dni):
Lokalizacje sterylkobusa dowolne.
W ciągu 1 dnia odbędzie się minimum 35 zabiegów.
Zabiegi będą przeprowadzone zgodnie z zasadami i doświadczeniem lekarzy wet. pracującymi w sterylkobusie. Jest to nowatorskie rozwiązanie i w pełni profesjonalne/ bezpieczne. Dla suczek będą wydane ubranka ochronne, a dla kotów bezdomnych-nacięte lewe ucho oraz podane kropelki stronghold /advocate/brodline - o rodzaju decyduje lek.wet.,w sporadycznych przypadkach gdy nie można ze względów zdrowotnych podać kropelek w trakcie zabiegu-opiekun otrzymuje na wynos kropelki do podania w późniejszym terminie. Leki zastosowane będą wg zasad pracy lekarzy wet. oraz przypadków operowanych zwierząt w sterylkobusie.


Uzasadnienie projektu

Projekt warto zrealizować ponieważ sterylizacja / kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także dla wszystkich mieszkańców miasta. Tylko część opiekunów zwierząt stać na opłacenie zabiegów sterylizacji/kastracji. Osoby mające problem z finansowaniem zabiegów to emeryci, renciści, bezrobotni, osoby zarabiające minimalną krajową bądź mające na utrzymaniu kilka przygarniętych nieplanowo zwierząt z dobrego serca. Wiele osób w ramach wolontariatu przygarnia psy i koty prowadząc dla zwierząt domy tymczasowe(odciążając tym samym schronisko zwierząt w Szczecinie z pracy i kosztów), a następnie szuka im domów – często 1 osoba potrafi znaleźć dom dla kilkunastu zwierząt rocznie nie mając możliwości finansowych aby opłacić taką liczbę zabiegów. Rozsądnym rozwiązaniem jest wydawać do adopcji zwierzęta już wysterylizowane/wykastrowane – 100% pewności, że zwierzęta te nie urodzą kolejnych zwierząt. Wolontariat na rzecz zwierząt w Szczecinie jest prężny i znacząco odciąża schronisko z kosztów utrzymywania zwierząt. Należy wolontariuszy i mieszkańców miasta wspomóc poprzez łatwy i szybki dostęp do bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów.
Również zwierzęta domowe ”rodzą bezdomność”– niewłaściwa kontrola suczek w cieczce czy też kotek w rui, ich ucieczki, nieplanowane ciąże i porody przyczyniają się do niepotrzebnego powiększania liczby i cierpienia zwierząt w mieście.

Przyczynami bezdomności wśród zwierząt w mieście są:
 świadome i nieświadome rozmnażanie zwierząt ( brak świadomości społeczeństwa do konieczności wykonywania sterylizacji/kastracji, brak finansów-zabiegi dużych suk są drogie )
 porzucanie ciężarnych zwierząt
 łatwość w pozyskiwaniu zwierząt niewykastrowanych ( oddanie szczeniaka sąsiadowi itp.)
Dlatego niezbędne jest rozpowszechnienie i ułatwienie oraz sfinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji.
 W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji / kastracji również zwierząt domowych, problem bezdomności został zminimalizowany. Sterylizacja / kastracja zwierząt właścicielskich eliminuje przyczynę problemu a nie walczy tylko z jego skutkami ( mnóstwo kociąt i szczeniąt w schroniskach oraz w fundacjach pochodzi od zwierząt właścicielskich-olbrzymie koszty leczenia
i utrzymania zwierząt, olbrzymie problemy w znalezieniu odpowiedzialnych domów)
 Zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schroniska powoduje oszczędności finansowe dla gminy, zaoszczędzone pieniądze można wydać na inny, bardziej pożądany przez mieszkańców cel
 Sterylizacja/kastracja zapobiega tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia chorób tj. ropomacicza, guzów układu rozrodczego oraz nowotworów sutków etc. Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych bo pies wbiegł nagle na jezdnię w poszukiwaniu suki w cieczce
 Wysterylizowane bezdomne kotki nie rodzą bezdomnych kociąt, stają się piękne/zadbane, zanikają spory sąsiedzkie o nadmierną liczbę kotów na osiedlach/działkach.

Ogólnodostępność projektu

Tak, projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Liczba minimum 10 gabinetów weterynaryjnych ma ułatwić ten dostęp lokalizacyjnie i czasowo. Beneficjentami projektu są mieszkańcy Szczecina. Pozytywne aspekty masowej sterylizacji / kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami.


Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy Szczecinianie – bezpośrednio mieszkańcy posiadający psy i koty, społeczni opiekunowie kotów, osoby dokarmiające koty na osiedlach, duże grono wolontariuszy działających na rzecz porzuconych psów i kotów bezdomnych/miejskich dla których priorytetem są sterylizacje/kastracje gdyż są grupą osób świadomych i na codzień oglądających cierpienie zwierząt w mieście, pośrednio-mieszkańcy nie mający zwierząt a odczuwający korzyści wymienione już wcześniej w projekcie.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1400 zabiegów średnich suk (500 zł/1 zabieg)200000 zł
2200 zabiegów średnich suk (350 zł/1 zabieg)70000 zł
3200 zabiegów średnich suk (500 zł/1 zabieg)134000 zł
4520 zabiegów psów (450 zł/1 zabieg)234000 zł
5280 zabiegow kocurów (170 zł/1 zabieg)47600 zł
61200 zabiegów kotek (250 zł/1 zabieg)300000 zł
7wybrane przypadki-badania krwi30000 zł
8800 preparatów dla kotów wolno żyjących (40 zł/1 szt.)32000 zł
9800 ubranek dla suk (40 zł/1 szt.)32000 zł
10700 dodatkowych zabiegów u kotów wolno żyjących35000 zł
11100 dodatkowe leczenie pozabiegowe do 300 zł30000 zł
12bilbordy/broszury/plakaty/ulotki44000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1188600 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy