Śmietniki podziemne (CE/0001)Tomasz Kuliszenko (tomasz_kuliszenko@onet.eu)
projektodawca

Charakter projektu

Centrum

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, działka nr 5 obręb 1025.
Skrzyżowanie ul. Śląskiej i Więckowskiego, działka nr 37 obręb 1035.
Wieżowiec przy ul. Rayskiego 4, działka nr 12/3 obręb 1025


Cel projektu

Nowoczesne systemy gospodarki odpadami pozwalają na zwiększenie wydajności a tym samym obniżenie kosztów
zbiórki i przetwarzania. Wpisuje się to również w ideę inteligentnych miast (smart city), które korzystając z
najnowszych technologii, realnie wpływają na poprawę jakości życia w mieście. Śmietniki podziemne są rozwiązaniem
ekonomicznym, ekologicznym oraz estetycznym.

Szczegółowy opis

W skład systemu wchodzi stalowy kontener umieszczony w prefabrykowanym żelbetowym silosie. Pojemnik wraz z
kioskiem wrzutowym i podłogą dookoła niego jest wyciągany z silosu i opróżniany za pomocą wysięgnika
samochodowego. Główna część pojemnika pozostaje ukryta pod ziemią, co pozwala na uzyskanie dużej objętości
składowania odpadów. Na zewnątrz znajdują się jedynie estetycznie obudowane wsypy na śmieci.
Na każdym z zestawów montaż metalowej tabliczki z informacją, że projekt został wykonany dzięki inicjatywie mieszkańców w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Uzasadnienie projektu

Zalety projektu:
- możliwość zastosowania kontenerów na śmieci o bardzo dużej pojemności (do 1000 l),
- opróżnianie kontenerów przy pomocy dotychczas wykorzystywanych pojazdów specjalistycznych,
- estetyczny wygląd – zewnętrzne elementy są wkomponowane w otoczenie,
- możliwość instalacji w bliskiej odległości kilku systemów mających kosze na śmieci do segregacji,
- ułatwienie obsługi dla osób niepełnosprawnych,
- prosty, mechaniczny system chowania kontenerów;
- zmniejszenie ryzyka rozsypania odpadów przez wiatr albo zwierzęta

Ogólnodostępność projektu

Spełnia warunki. Projekt ogólnodostępny.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1zakup i montaż trzech zestawów pojemników podziemnych 300000 zł
2tabliczki informacyjne3000 zł
3projekt i dokumentacja30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 333000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy