MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. (GU/0006)Piotr Komsa (pkomsa@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt dostępny na całym terenie Gminy Miasto Szczecin.


Cel projektu

BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW SĄ EKOLOGICZNĄ ALTERNATYWĄ DLA ODKOMARZANIA MIASTA. Stosowanie oprysków przeciw uciążliwym owadom jest kosztowne, szkodliwe dla zdrowia ludzi i nieefektywne, dlatego w walce z owadami warto postawić na jerzyki. W wielu miejscach są one na skraju wyginięcia. Problem ten jest tym bardziej ważny, że ptaki te pełnią ważną rolę ekologiczną: zjadają ogromne ilości owadów. Pojedynczy jerzyk chwyta dziennie około 20 000 owadów latających. Jerzyki nazywane są zabójcami komarów. W ciągu 3-4 miesięcy przebywania w Polsce pojedynczy jerzyk schwyta około 2,5 miliona latających owadów! Komary i meszki coraz bardziej nam dokuczają, dlatego za wszelką cenę musimy zachować jerzyki w naszym otoczeniu. Dlaczego budki a nie wieże dla jerzyków ? Wieże to przede wszystkim bardzo duży koszt około 20 - 30 tyś zł i niewielka ilość budek lęgowych narażonych latem na przegrzanie. Wieże niestety są także bardzo często ignorowane przez ptaki. Wieszając100 budek lęgowych mamy możliwość zwiększenia obszaru na jakim będą polować jerzyki. WZROST POPULACJI PTAKÓW MIEJSKICH (DZIUPLAKÓW)Budki lęgowe zastępują dziuplakom naturalne dziuple starych drzew, ubytki w elewacjach, szczelin nie wyremontowanych budynków. Ptaki należące do dziuplaków poszukują miejsc bezpiecznych i z każdej strony otoczonych swoistą ścianką. Tam czują się dobrze i mają pewność, że ich lęgom nic nie grozi. Lasy miejskie i parki czy skwery podlegają pielęgnacji, między innymi na wycince starych i spróchniałych egzemplarzy drzew a to właśnie w nich najwygodniej wykuwa się dziuple. Tymczasem ulubione miejsca wyprowadzania lęgów znikają w zastraszającym tempie. Zachodzi potrzeba intensywnej kompensacji przyrodniczej w postaci wieszania wielu budek lęgowych. Wieszanie budek lęgowych w zamian za utracone gniazda (dziuple) powinna być tak samo bezpieczna dla ptaków jak niegdyś nimi były stropodachy naszych bloków wybrane przez nasze ptaki na swoje siedliska. KARMNIKI, POMÓŻMY ZIMUJĄCYM PTAKOM Większość ptaków miejskich zimujących w Polsce w okresie letnim żywi się wszelkiego rodzaju owadami których jest w tym okresie pod dostatkiem, natomiast w okresie zimowym przechodzą na pokarm roślinny. Mimo że przez ostatnie lata zimy są łagodne należy ptaki miejskie dokarmiać w związku z malejącą populacją. Dokarmianie pozwoli przetrwać również tym słabszym. Zimowe dokarmianie ptaków pozwoli zmniejszyć konkurencję pokarmową która ma wpływ na liczebność, zagęszczenie i rozmieszczenie populacji. Głównymi zagrożeniami populacji ptaków miejskich są: ubożenie siedlisk przyrodniczych, zmniejszenie bazy pokarmowej, bezpośrednie działania człowieka. DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ PTAKÓW PODLEGA OCHRONIE GATUNKOWEJ ?Ptaki chronimy po pierwsze dlatego, że są rzadkie, a po drugie dlatego, że są pożyteczne, w wielu miejscach wręcz niezbędne. Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że ludzie w zasadzie nie liczą się z czymś, co nie jest chronione, a do tego jest liczne. To ludzkie nastawienie może się okazać dla ptaków bardzo niebezpieczne, kiedy się okaże, że mamy do czynienia z konfliktem interesów.

DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH, To proste działania, którymi możemy przyczynić się do ochrony owadów zapylających od zawsze jednych z najważniejszych części ekosystemu, a także wskaźników jakości środowiska. Wiele gatunków owadów jest sprzymierzeńcem człowieka. Błonkówki, chrząszcze, muchówki i motyle zwabiane do kwiatów przyczyniają się do ich zapylania, w umiarkowanej strefie klimatycznej owady zapylają aż 80% gatunków roślin. Dzięki temu co roku możemy cieszyć się roślinami w naszym otoczeniu. Działalność owadów jest niezbędna w środowisku naturalnym do zachowania równowagi i utrzymania różnorodności biologicznej. Ponadto, wyginięcie jednej z grup zwierząt zapylających spowodowałoby wyginięcie pewnych gatunków roślin, które są przez nie zapylane, np.: wyginięcie trzmieli spowodowałaby wyginięcie tojadów oraz koniczyny czerwonej.

Szczegółowy opis

Wykonanie 100 budek lęgowych dla jerzyków zgodnie z wymogami (materiał, wielkość w załącznikach) Budka powinna być powieszona na wysokości nie mniejszej niż 6 m nad ziemią od strony wschodniej, północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej –nie wieszamy jej po stronie zachodniej i południowej ze względu zbyt duże nagrzewanie przez słońce. Krawędzie otworu wlotowego budki muszą być w miarę gładkie, jednak nie może tam być żadnych zadziorów, odstających drzazg i elementów, które narażałyby wchodzącego jerzyka na poranienie się. Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne listewki, które pomagają ptakom w przemieszczaniu się wewnątrz budki umożliwiając ptakom bezpieczne dotarcie do jajek, a młodym łatwe wspięcie się do wyjścia z gniazda. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek powinien nieco wystawać i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem tzw. „anty gołąb”. Nie będzie potrzeby budowy100 budek lęgowych na raz, mogą być wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem "zamówieniem". Mieszkaniec zgłaszający chęć powieszenia budki (budek) lęgowej złoży stosowne zapotrzebowanie na ilość jaką chciałby zagospodarować. Do budek będzie dołączona instrukcja montażu oraz płyta z dogłosami Jerzyków, powoduje to szybszą akceptacją nowych miejsc lęgowych. Aby uniknąć nie pożądanych zachowań, po powieszeniu budek lęgowych należy przedstawić dokumentację fotograficzną z krótkim opisem i adresem, będzie można losowo przeprowadzić kontrolę. Budki lęgowe mogą być montowane samodzielnie, z rusztowania podczas termomodernizacji(remontów) a także przy pomocy podnośnika koszowego. Najlepszym rozwiązaniem jest wieszanie w miarę możliwości jak największej ilości budek lęgowych w jednej lokalizacji (cztery budki dla jerzyków obok siebie następnie dwa, trzy metry odstępu i kolejne cztery budki dla jerzyków)Budki lęgowe dla jerzyków należy wykonać z materiału wodoodpornego (płyta OSB wodoodporna) który przetrwa lata wisząc na elewacji. Jerzyki przyzwyczajają się do swojego miejsca. Przy budowie karmików jest już pełna dowolność. Do budowy karmników i budek lęgowych można zastosować materiał z recyklingu np: stare palety, odpady poprodukcyjne z tartaków, stolarni. Budki lęgowe dla dziuplaków typu A, A1,B,D,E po uzgodnieniu z ornitologiem lokalizacji zostaną powieszone przez spółki miejskie. W miejscach w których zawisną budki lęgowe w celu edukacyjnym należy zamontować tablice edukacyjne np "Poznajemy ptaki" "Budki lęgowe dla ptaków" "Dokarmiamy ptaki", np: park Zieleniec przy jeziorku Słonecznym na Gumieńcach, Cmentarz Centralny,
Uzasadnienie projektu

Projekt jest ekologiczny, podnosi świadomość dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Zwraca uwagę na potrzebę pomocy ptakom. W tych rejonach miasta, gdzie latają, my, ludzie nie mamy zazwyczaj problemów z owadami, bowiem żywią się złapanymi w powietrzu muchami, komarami czy meszkami. W naturze gnieżdżą się w szczelinach skalnych, ale w miastach rolę tę pełnią wysokie domy i wgłębienia murów, otwory w stropodachach, czy zakamarki budynków, które często są likwidowane. Przylatują do nas w maju z Afryki Południowej lub Madagaskaru,kiedyś przylatywały w kwietniu na św. Jerzego - stąd ich nazwa. Są długowieczne - żyją około 20 lat, WRACAJĄ ZAZWYCZAJ DO TYCH SAMYCH GNIAZD. Dlaczego budki a nie wieże dla jerzyków ? Wieże to przede wszystkim bardzo duży koszt około 20 - 30 tyś zł i niewielka ilość budek lęgowych. Niestety są także bardzo często ignorowane przez ptaki. Wieszając 100 budek lęgowych mamy możliwość zwiększenia obszaru na jakim będą polować jerzyki. Liczebność jerzyków zmniejsza się. W niektórych rejonach Europy gatunek ten ma się bardzo źle. Przykładowo liczebność jerzyka w dawnych Niemczech Wschodnich spadła od roku '90 aż o 57%. W Wielkiej Brytanii został on umieszczony na liście gatunków o podwyższonym ryzyku wyginięcia. Przyczyną ginięcia jerzyków jest głównie modernizacja budownictwa. Ptaki są masowo zabijane w czasie remontów, a te które przeżyją, nie mają dokąd wrócić,bo miejsca w których się gnieździły, po remoncie przestały istnieć. Ocieplone budynki stają się gładkie, pozbawione zakamarków i otworów w elewacji, nieprzyjazne dla ptasich lokatorów. Większość ptaków miejskich zimujących w miastach w okresie letnim żywi się wszelkiego rodzaju owadami których jest po dostatkiem, natomiast w okresie zimowym przechodzą na pokarm roślinny. Mimo że przez ostatnie lata zimy są łagodne należy ptaki miejskie dokarmiać aby ułatwić im zimowanie. Dokarmianie zimą zmniejsza konkurencję pokarmową a co za tym idzie czynnie przyczynia się do podniesienia liczebności ptaków. Głównymi zagrożeniami populacji ptaków miejskich są: ubożenie siedlisk przyrodniczych, zmniejszenie bazy pokarmowej, dynamiczne zmiany struktury przestrzeni życia ptaków, niszczenie i utrata miejsc lęgowych, bezpośrednie działania człowieka. W czasie remontów, przede wszystkim termomodernizacji, ginie dużo ptaków gnieżdżących się NA budynkach. Mimo tego, że chroni je prawo, są zamurowywane w gniazdach, giną zamykane w stropodachach, gdzie licznie gniazdują. Zapylanie roślin przez owady, to jeden ze sposobów na zachowanie różnorodności biologicznej. Otoczenie, w którym na co dzień przebywamy wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, więzi społeczne, uspokaja, inspiruje i motywuje do działania. Tworząc miejsca do życia owadów i chroniąc owady zapylające mamy realny wpływ na kształtowanie krajobrazu – polskiego krajobrazu, którego owady razem z rodzimymi gatunkami roślin są nieodłącznym elementem.


Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie ogólnodostępny. Każdy mieszkaniec Gminy Szczecin który będzie chciał zamontować taką budkę,karmnik na ścianie własnego domu, na balkonie mieszkania (po uzyskaniu zgody właściciela o ile taka zgoda jest potrzebna) będzie mógł zgłosić się po taką budkę, karmnik.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy którzy będą chcieli pomóc ptakom, ponad to wszystkie szkoły, przedszkola chcące edukować dzieci i młodzież. Budki lęgowe, karmniki będą mogły zawisnąć na budynkach prywatnych, użyteczności publicznej oraz terenach spółdzielni mieszkaniowych


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1budki legowe dla jerzyków 100 szt x 100 zł10000 zł
2 płyta z odgłosami jerzyków 100 szt x 5 zł500 zł
3 instrukcja montażu budki 100 szt x 5 zł500 zł
4podnosnik koszowy 100 wyjazdów (5 szt) x 200 zł)20000 zł
5 karmniki 100 szt x 50 zł50000 zł
6 tablice edukacyjne 10 szt x 800 zł8000 zł
7 budki lęgowe dla dziuplaków z montażem 100 x 100 z10000 zł
8Domki dla owadów zapylajacych (duże) 10 x 5005000 zł
9Domki dla owadów zapylających (małe) 100 x 404000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 108000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy