Budowa Dwóch, Zielonych, Trawiastych, Ekologicznych parkingów w ciągu ul. Zawadzkiego 121-135 oraz z tyłu sklepu Netto. (OGM/0037)MARIUSZ SZYCH (mszych76@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 2/54; ul.Zawadzkiego 133-135Cel projektu

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych oraz parkujących samochodów. Wprowadzenie ekologicznego rozwiązania, poprawiającego retencję wody i zmniejszenie ścieków z wód opadowych. Obecnie tereny te są zdewastowane i zaniedbane, stwarzają zagrożenie dla osób i pojazdów z nich korzystających. Wystające liczne głazy, nierówności, błoto oraz zalegające śmieci bardzo negatywnie wpływają na wizerunek naszego Osiedla, a przez to i Miasta.
Zagospodarowanie terenu na cele nowoczesnego i ekologicznego, trawiastego zielonego parkingu, stworzenie ciągów komunikacyjnych w postaci chodnika z tyłu kontenerów handlowych, poprawi znacząco estetykę otoczenia Ul. Zawadzkiego 121-135, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców i parkujących samochodów.
Zamiana obecnie zdewastowanego terenu , zdjęcie nawierzchni starej, zniszczonej bituminy i zamiana na zielony trawiasty ekologiczny parking wpłynie korzystnie na wsiąkanie w podłoże wody, zmniejszając okresowe zalewanie ulicy wodą deszczową, poprawi zatem też retencję wód i zwiększy dostępność jej okolicznym roślinom, zmniejszając ilość ścieków komunalnych.

Szczegółowy opis

Działka nr 2/54; ul.Zawadzkiego 121-131 (tył kontenerów- zaplecze sklepu Netto)
Obniżenie obecnie istniejących krawężników poprzez ich ścięcie lub wymianę do bezpiecznej wysokości dla samochodów osobowych. Wyrównanie terenu zgodnie z ukształtowaniem, położenie chodnika o szerokości 1m-1,5m z tyłu kontenerów handlowych. Przygotowanie terenu pod założenie zielonego ekologicznego parkingu, wyznaczenie zgodnie z normami i zasadami, miejsc parkingowych. Założenie ozdobnego kolorowego klombu z krzewów- na tylnym narożniku kontenera "Sklepu Spożywczego Pani Basi" oraz na granicy działki 2/54 z działką 2/61, posadzenie żywopłotu lub ozdobnego klombu roślinnego, z kolorowych krzewów ok 10szt w czterech wyznaczonych miejscach, wyznaczających granice parkingów.

Działka nr 2/54 "wzdłuż granicy płotu z sklepem Netto
Zdjęcie starej nawierzchni bitumicznej, przygotowanie i założenie ekologicznego, zielonego parkingu na całej długości 2/54 z wyjątkiem jezdni wjazdu do sklepu Netto.

Uzasadnienie projektu

Projekt warto zrealizować ze względów bezpieczeństwa parkujących pojazdów ale również i celem ułatwienia poruszania się osób pieszych. Również ważne są względy estetyczne i ekologicznych. Zamiana starej, zniszczonej bituminy istniejącego parkingu i zamiana na zielony trawiasty ekologiczny parking wpłynie korzystnie na wsiąkanie w podłoże wody, zmniejszając okresowe zalewanie ulicy wodą deszczową, poprawi zatem też retencję wód i zwiększy dostępność jej okolicznym roślinom, zmniejszając ilość ścieków komunalnych.

Ogólnodostępność projektu

Parkingi będą dostępne nie tylko dla mieszkańców ul. Zawadzkiego, zmagających się z problemami parkingowymi w tym rejonie, ale również i innych mieszkańców Szczecina odwiedzających okoliczne sklepy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą głównie osoby zamieszkujące okolice ul. Zawadzkiego i Szafera, jednak również i inni mieszkańcy Szczecina robiący zakupy w licznych, okolicznych punktach handlowych i usługowych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa i realizacja inwestycji400000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 400000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy