Miejskie Punkty Elektroodpadów w Centrum Szczecina (CE/0002)Krzysztof Sowa (owler84@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Centrum

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt zakłada instalację Miejskich Punktów Elektroodpadów w popularnych destynacjach mieszkańców miasta zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, obok galerii handlowych i punktów przesiadkowych - Plac Rodła (działka nr 13/3, obręb 1031), obok Galerii Kaskada (działka nr 16/1, obręb 1036) oraz obok Bramy Portowej (działka nr 48/2, obręb 1036, alternatywna lokalizacja działka nr 46/12, obręb 1036)


Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Szczecina wygodną możliwość utylizacji drobnych odpadów problemowych takich jak baterie, żarówki, drobna elektronika czy zużyte tonery od drukarek bez konieczności zawożenia ich specjalnie do oddalonych ekoportów.

Szczegółowy opis

W ramach inwestycji w okolicy galerii handlowych, punktów przesiadkowych oraz głównych ciągów komunikacyjnych zostaną ustawione trzy Miejskie Punkty Elektroodpadów, czyli nowoczesne, niewielkie i estetyczne urządzenia, do których będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielka elektronika czy zużyte tonery od drukarek czy płyty CD, których mieszkańcy centrum nie mają gdzie wyrzucać w sposób bezpieczny dla środowiska. Będą to osiedlowe mini ekoporty, które raz na jakiś czas będą opróżniane, a ich zawartość przewożona do dużych ekoportów, a następnie utylizowana.

Tego typu urządzenia są nowością na polskim rynku i stanowią odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Urządzenia łącza w sobie kilka funkcji:

1. Funkcja informacyjna – sygnalizuje problem elektroodpadów, potrzeby ich osobnej segregacji.
2. Funkcja gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 7 tub o pojemności 33 litry każda są pojemnikami, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery.
3. Funkcja edukacyjna – 2 powierzchnie umożliwiające umieszczenie dużych plakatów, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu prowadzenia pro-edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących segregacji odpadów lub inicjatyw ekologicznych odbywających się na terenie miasta.

Miejskie Punkty Elektroodpadów są nowością na polskim rynku, które z powodzeniem sprawdzają się już w wielu miastach kraju, w tym m.in. w sąsiadujących ze Szczecinem Policach, gdzie już teraz można na żywo zobaczyć jak wyglądają i działają.

Wymiary urządzenia:
Wysokość całkowita: 2100 mm
Szerokość: 1100 mm
Głębokość: 300 mm
Waga: ok. 180 kg

Uzasadnienie projektu

Do tej pory mieszkańcy Centrum nie mieli gdzie w sposób bezpieczny i ekologiczny pozbywać się elektoodpadów, które najczęściej zamiast w oddalonych o kilka kilometrów ekoportach, lądowały w zwykłych koszach na śmieci, co było nie tylko nieekologiczne, ale też sprzeczne z miejską polityką gospodarki odpadami. Ustawienie lokalnych punktów zbiórki elektroodpadów, zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sprawi że mieszkańcy chętniej będą pozbywać się drobnych, najczęściej występujących odpadów problemowych w sposób właściwy i przyjazny środowisku. Miejskie Punkty Elektroodpadów raz na jakiś czas będą opróżniane i hurtowo zawożone do ekoportów a następnie utylizowane.

Ogólnodostępność projektu

Inwestycja planowana jest na terenie ogólnodostępnym dla każdego przez 24h na dobę.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami realizacji projektu będą w szczególności wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności mieszkańcy Centrum.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
13x Miejski Punkt Elektroodpadów wraz z przygotowaniem podłoża, z dostawą i montażem, wykonaniem oznaczeń oraz wydrukiem 2 banerów64560 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 64560 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy