Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego (ŚPŚZ/0001)Tomasz Kuliszenko (tomasz_kuliszenko@onet.eu)
projektodawca

Charakter projektu

Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód

Kategoria projektu

Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren za szeregowcem wyzwolenia 30 - 42, działka 13/7, dołączono zdjęcia lokalizacji


Cel projektu

Celem projektu jest wykorzystanie zaniedbanego terenu i stworzenie parku kieszonkowego, zielonej przestrzeni w nowoczesnej stylizacji. Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanej przestrzeni międzyosiedlowej. Przywrócenie do użyteczności publicznej.

Szczegółowy opis

Rewitalizacja terenu poprzez nasadzenia roślinności, bodowe siedzisk, poprawę stanu nawierzchni, montaż koszy na śmieci oraz ławek. Przykładowa wizualizacja dołączona do wniosku. Montaż tabliczki informującej że, projekt został zrealizowany w ramach inicjatywy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Uzasadnienie projektu

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, podniesie wartość zazielenionych miejsc. Uaktywnienie
mieszkańców. Seniorom pozwoli wyjść z domów, połączy pokolenia. Integruje ze sobą mieszkańców. Wskazany teren sąsiaduje z szeregowymi zabudowaniami wielorodzinnymi, dwoma przedszkolami, oraz biurowcem. Brak w okolicy zielonej zadbanej przestrzeni do spędzenia chwil z dziećmi, przerwy w pracy czy sąsiedzkich spotkań. Kiedyś znajdował się tam plac zabaw, który został rozebrany. Obecnie kieszonkowe parki są bardzo popularną formą tworzenia nowych zielonych miejsc. Dzięki parkom kieszonkowym istnieje możliwość wprowadzania zieleni w miejscach szczególnie zwartej zabudowy

Ogólnodostępność projektu

Proponowany teren stanowi otwartą przestrzeń dostępną dla wszystkich mieszkańców. Zintegruje różne grupy
wiekowe i środowiskowe. Osobom starszym pozwoli wyjść z domu i spędzić czas w zielonej przestrzeni w pobliżu miejsca zamieszkania.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina. W szczególności: okoliczni mieszkańcy, osoby pracujące w pobliskich firmach, uczniowie sąsiadujących dwóch przedszkoli.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Koszty projektu 30000 zł
2koszty budowy parku kieszonkowego165000 zł
3Tablica informacyjna SBO5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 200000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy