Miejskie Punkty Elektroodpadów na Warszewie (BW/0001)



Krzysztof Sowa (owler84@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowo, Warszewo

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt zakłada instalację urządzenia Miejskiego Punktu Elektroodpadów na Warszewie przy ul. Szczecińskiej, obok parku (działka nr 27/5, obręb 3074) oraz przy ul. Duńskiej, obok Netto (działka nr 1, obręb 3082).


Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Warszewa wygodną możliwość utylizacji drobnych odpadów problemowych takich jak baterie, żarówki, drobna elektronika czy zużyte tonery od drukarek bez konieczności zawożenia ich specjalnie do oddalonych ekoportów.

Szczegółowy opis

W ramach inwestycji przy ul. Szczecińskiej, obok parku oraz przy ul. Duńskiej, obok Netto zostaną ustawione dwa Miejskie Punkty Elektroodpadów, czyli nowoczesne, niewielkie i estetyczne urządzenia, do których będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielka elektronika czy zużyte tonery od drukarek czy płyty CD, których mieszkańcy nie mają gdzie na terenie osiedla wyrzucać w sposób bezpieczny dla środowiska. Będą to osiedlowe mini ekoporty, które raz na jakiś czas będą opróżniane, a ich zawartość przewożona do dużych ekoportów, a następnie utylizowana.

Tego typu urządzenia są nowością na polskim rynku i stanowią odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Urządzenia łącza w sobie kilka funkcji:

1. Funkcja informacyjna – sygnalizuje problem elektroodpadów, potrzeby ich osobnej segregacji.
2. Funkcja gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 7 tub o pojemności 33 litry każda są pojemnikami, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery.
3. Funkcja edukacyjna – 2 powierzchnie umożliwiające umieszczenie dużych plakatów, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu prowadzenia pro-edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących segregacji odpadów lub inicjatyw ekologicznych odbywających się na terenie miasta.

Miejskie Punkty Elektroodpadów są nowością na polskim rynku, które z powodzeniem sprawdzają się już w wielu miastach kraju, w tym m.in. w sąsiadujących ze Szczecinem Policach, gdzie już teraz można na żywo zobaczyć jak wyglądają i działają.

Wymiary urządzenia:
Wysokość całkowita: 2100 mm
Szerokość: 1100 mm
Głębokość: 300 mm
Waga: ok. 180 kg

Uzasadnienie projektu

Do tej pory mieszkańcy osiedla nie mieli gdzie w sposób bezpieczny i ekologiczny pozbywać się elektoodpadów, które najczęściej zamiast w oddalonych o kilka kilometrów ekoportach, lądowały w zwykłych koszach na śmieci, co było nie tylko nieekologiczne, ale też sprzeczne z miejską polityką gospodarki odpadami. Ustawienie lokalnych punktów zbiórki elektroodpadów, zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sprawi że mieszkańcy chętniej będą pozbywać się drobnych, najczęściej występujących odpadów problemowych w sposób właściwy i przyjazny środowisku. Miejskie Punkty Elektroodpadów raz na jakiś czas będą opróżniane i hurtowo zawożone do ekoportów a następnie utylizowane.

Ogólnodostępność projektu

Inwestycja planowana jest na terenie ogólnodostępnym dla każdego przez 24h na dobę.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami realizacji projektu będą w szczególności wszyscy mieszkańcy osiedla Warszewo oraz osoby goszczące na osiedlu.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
12x Miejski Punkt Elektroodpadów wraz z przygotowaniem podłoża, z dostawą i montażem, wykonaniem oznaczeń oraz wydrukiem 2 banerów43040 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 43040 zł



Komentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy