Bezpieczna Droga Rowerowa Na Osiedlu Płonia- Śmierdnica -Jezierzyce (PŚJKWSZZ/0002)Wojciech Sempik (wojtekwawa@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Droga rowerowa jakiej dotyczy projekt ma połączyć już dwie istniejące drogi rowerowe. Zaczyna się na ul. Wędrowne kilkanaście metrów, od ulicy Buczynowej na terenie należącym do Gminy Miasto Szczecin. Następnie biegnie częściowo równolegle do ulicy Wędrownej lub po ulicy Wędrownej, do połączenia z już istniejącą drogą rowerową znajdującą się przy budynku rady osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce przy ul. Pyrzyckiej 28. Dokładny przebieg wnioskowanej drogi rowerowej będzie określony w dokumentacji projektowej jaka jest przewidziana w budżecie.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci jeżdżących na rowerach po ulicy Wędrownej. Aktualnie ulica Wędrowna jest bardzo niebezpieczna. Jest bardzo wąska, brak pobocza, chodników i ograniczona widoczność związana z zaroślami. Jednocześnie jest bardzo uczęszczana przez dzieci i rowerzystów. Wokół ulicy Wędrownej powstało osiedle, a dodatkowo łączy ona już istniejące drogi rowerowe, przez co jest bardzo istotna dla mieszkańców dalszych dzielnic Szczecina, którzy jadą na południe województwa, między innymi nad jezioro Miedwie. Realizacja projektu poprawi bardzo bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się rowerami mieszkańcom całego Miasta.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje poprawę infrastruktury ulicy Wędrownej i jej otoczenia. Poprowadzenie w ciągu ulicy, okresowo równolegle do ulicy drogi rowerowej. Miejscami droga rowerowa będzie maiła nawierzchnie asfaltowa i/lub tłuczeń żwir. Długość drogi rowerowej będzie wynosić około 950 metrów (dokładna długość będzie określona w dokumentacji technicznej). Po części będzie biegła po już istniejącej drodze - ulicy Wędrownej. Szerokość ścieżki w zależności od miejsca będzie się różnić i będzie ona zgodna z dokumentacją techniczną i wymaganiami prawnymi istniejącymi w chwili jej przygotowania.
Dokładny budżet można określić po dokonaniu dokumentacji projektowej, Całość drogi nie będzie asfaltowa, część pozostanie jako ścieżka leśna itp. Według cennika przy aktualnych stawkach za kwotę 720tys PLN będzie można wykonać około 1300m2 drogi rowerowej.

Uzasadnienie projektu

Aktualnie Szczecin bardzo rozwija się jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, powstaje sporo nowych ścieżek. Przez nasze osiedle przebiegają dwie drogi. Pierwsza prowadzi od osiedla Bukowego przez Płonię do Jezierzyc i dalej aż nad Jezioro Miedwie. Druga droga rowerowa zaczyna się przy pętli autobusowej w Śmierdnicy i prowadzi przez Kołbacz do Starego Czarnowa. Projekt zakłada budowę drogi rowerowej, która połączy obie już istniejące ścieżki rowerowe - (zepnie już istniejącą infrastrukturę rowerową) i znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po ulicy Wędrownej (szczególnie istotna tu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci jeżdżących na rowerach. Łącznik jest niezbędny do poprawy bezpieczeństwa i umożliwienia płynnego przejazdu rowerzystów z całego Szczecina na południe Województwa Zachodniopomorskiego. Należy wspomnieć tu że na Południu Województwa powstaje bogata infrastruktura rowerowa.

Ogólnodostępność projektu

Aktualnie po ulicy Wędrownej poruszają się rowerzyści z całego Osiedla Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce jak również bardzo dużo mieszkańców z innych dzielnic którzy chcą wykorzystywać już istniejące drogi rowerowe. Informacja o łączniku między już istniejącymi drogami rowerowymi rozniesie się szybko wśród rowerzystów i spowoduje to znaczne zwiększenie korzystania z dróg rowerowych znajdujących się na w/w osiedlu przez mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są setki dzieci jeżdżących rowerami mieszkające na osiedlu, jak również tysiące mieszkańców Szczecina jeżdżących aktywnie na rowerach całymi rodzinami.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1budowa drogi rowerowej - o nawierzchni częściowo asfalt, częściowo kruszywo, częściowo już istniejąca droga, wraz z oznakowaniem720000 zł
2dokumentacja projektowa i nadzór150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 870000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy