Rodzinnie na Orliku (DG/0002)Jadwiga Żurawik
projektodawca

Charakter projektu

Drzetowo-Grabowo

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Plac zabaw zostanie zlokalizowany obok boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 20, część działki 2 z obrębu 3013.


Cel projektu

Celem jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny. Chcemy by Orlik był takim miejscem, gdzie rodzice przychodzą wraz z dziećmi, także tymi najmłodszymi. W czasie, kiedy jedno z rodziców spędza czas na grach zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) drugie ma możliwość spędzenia tego czasu z młodszymi dziećmi na placu zabaw.
Wielofunkcyjny plac zabaw umożliwi młodszym dzieciom bezpieczne zabawy w czasie wolnym oraz utrwali nawyki aktywnego wypoczynku. Nowy plac zabaw przyczyni się do integracji społeczności lokalnej. Istotnym celem realizacji projektu jest stworzenie warunków prawidłowego i bezpiecznego rozwoju dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w SP11.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada rozebranie i przeniesienie istniejących, mocno zużytych urządzeń zabawowych. Stan ich nie pozwala już na bezpieczną eksploatację. W tym miejscu powinien powstać ogrodzony, bezpieczny, wyposażony w nowoczesne urządzenia plac zabaw pokryty nawierzchnią poliuretanową. Otoczenie placu ma zapewniać możliwość wygodnego nadzorowania bawiących się dzieci (ławki tak usytuowane, aby dawały możliwość obserwowania dzieci), a także umożliwić szybką interwencję, gdy zajdzie taka potrzeba. Zarówno w trakcie głosowania, jak i po wybudowaniu placu zabaw będą promowane cele projektu.

Uzasadnienie projektu

Powstałe kilka lat temu Orliki, szczególnie ten przy ul. Emilii Plater cieszą się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Z naszych obserwacji wynika, że sporadycznie jest on odwiedzany przez całe rodziny. Wynika to z braku odpowiedniej infrastruktury do rodzinnego spędzania czasu, w szczególności z najmłodszymi.
Istniejący plac zabaw nie jest zbyt atrakcyjnym, a urządzenia na nim zainstalowane są skrajnie wyeksploatowane. Powstanie nowoczesnego placu zabaw i odpowiednie propagowanie wspólnego rodzinnego spędzania czasu wolnego może to zmienić.
Plac zabaw to miejsce, w którym najmłodsi nie tylko rozwijają sprawność fizyczną, pobudzają kreatywność, ale także kompetencje społeczne, w tym umiejętność postrzegania oraz nawiązywania pierwszych kontaktów z rówieśnikami. Dużą rolę w prawidłowym rozwoju dzieci odgrywają zestawy i elementy zabawowe, z którymi dziecko ma styczność. Zjeżdżalnie, huśtawki, zestawy zabawowe idealnie nadają się do tego celu. Plac zabaw nie tylko zapewni miejsce prawidłowego rozwoju dzieci, ale również przyczyni się do upowszechniania idei wspólnego rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Przyczyni się też do integracji społeczności lokalnej.

Ogólnodostępność projektu

Plac zabaw zlokalizowany jest na terenie przyległym do Orlika i jest integralną częścią boiska. Dostępny będzie nieodpłatnie przez 7 dni w tygodniu tak, aby każdy swobodnie mógł go odwiedzić ze swoimi pociechami.

Odbiorcy projektu

Rodziny mieszkające na osiedlu Drzetowo-Grabowo, mieszkańcy Szczecina oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP11.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw– rozebranie i przeniesienie wyeksploatowanych elementów placu zabaw.15000 zł
2Projekt nowego placu zabaw.40000 zł
3Położenie bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni.110000 zł
4Wykonanie ogrodzenia.25000 zł
5Urządzenia zabawowe, ławki, kosze.203797 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 393797 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy