Kosze na segregację odpadów przy przystankach na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica (ZK/0002)Damian Dobrucki (damian.dobrucki@op.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Zawadzkiego-Klonowica

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przy przystankach autobusowych o identyfikatorach: 32111, 32112, 32211, 32212


Cel projektu

Postawienie koszy na segregację odpadów przy przystankach przy ul. Zawadzkiego oraz zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów.

Szczegółowy opis

W ramach projektu, przy czterech przystankach, znajdujących się przy ul. Zawadzkiego, postawione zostaną kosze na segregację odpadów (papier, plastik, szkło, metal, odpady biodegradowalne).

Uzasadnienie projektu

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. Wśród korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów, są: mniej śmieci trafiających do lasów, mniejsze koszty składowania i transportu odpadów, szybsze i efektywniejsze odzyskiwanie surowców, powstanie nowych miejsc pracy. Specjalistyczne unieszkodliwienie bądź przetworzenie odpadów pozwala chronić środowisko naturalne, a tym samym życie i zdrowie ludzi. Ponadto jest to nowa gałąź gospodarki. Z tych powodów należy stworzyć więcej punktów, gdzie mieszkańcy będą mieć możliwość segregacji odpadów. Idealnym rozwiązaniem jest umiejscowienie koszy na segregację przy przystankach.

Ogólnodostępność projektu

Z koszy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec.

Odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy osiedla.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Koszt ogólny30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 30000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy