HEJT STOP (OGM/0011)Tomasz Kuliszenko (tomasz_kuliszenko@onet.eu)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany w placówkach oświatowych: licea, technika, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół zawodowych,


Cel projektu

zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem hejtu, jego przyczynami i konsekwencjami. Uświadomienie, co robić, kiedy zetkną się z hejtem. Jak również uwrażliwienie na godność własną i godność drugiego człowieka.
• Zapoznanie uczniów z definicją mowy nienawiści.
• Uświadomienie uczniom przyczyn zjawiska hejtu.
• Uświadomienie konsekwencji zjawiska hejtu.
• Uświadomienie jak można sobie radzić z hejtem.
• Nauka pracy w grupie wyrażania własnej opinii bez obrażania.
• Uwrażliwienie na godność drugiego człowieka.

Szczegółowy opis

Wg statystyk ponad 90 proc. młodych ludzi korzysta z Internetu każdego dnia. Jest on narzędziem niezbędnym do nauki, komunikacji i rozrywki. Jednocześnie, z analizy przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że osoby, które problematycznie korzystają z Internetu, częściej niż pozostałe doświadczają przemocy.

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można stać się zarówno ofiarą, jak i sprawcą hejtu. Negatywne i agresywne komentarze oraz wrogość ze strony innych, pozornie anonimowych osób w Internecie, mogą dotknąć każdego z nas. Jak się wtedy zachować, gdzie szukać wsparcia i jak go udzielić ofiarom hejtu?

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie materiału edukacyjnego dotyczącego przemocy psychicznej, której elementem jest hejt w Internecie. Materiał powinien obejmować zagadnienia: co to jest hejt, jak na niego reagować, gdzie szukać pomocy oraz postawy osób trzecich wobec hejtera. Materiał powinien wskazywać że, nikt nie jest anonimowy w Internecie oraz uświadomienie jak słowa mogą krzywdzić drugą osobę.
Materiał edukacyjny zostanie wykorzystany w czasie lekcji wychowawczych w szkołach. Zajęcia ,,Stop Hej'' przeprowadzi wyłoniona w ramach konkursu organizacja pozarządowa. Materiał edukacyjny również zostanie przygotowany przez wyłoniona organizację pozarządową.
Wskaźniki ilościowe: dwie lekcje ,,Stop hejt;; na klasę w roku szkolnym. Wskazane są również zajęcia w formie warsztatów dotyczące: komunikacji społecznej i reagowania na hejt w mediach społecznościowych. Wskazane jest aby umożliwić prowadzenie warsztatów i spotkań merytorycznych dwójce prowadzących w czasie realizacji zajęć.Uzasadnienie projektu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w przeprowadziła badania ,,Problematyczne używanie Internetu przez młodzież,, gdzie, wśród rekomendacji dla szkół wskazała:
- Prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów w celu przekazania im aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat problematycznego używania Internetu oraz jego konsekwencji.
- Rozszerzenia zakresu działań profilaktycznych w szkołach
W dobie mediów społecznościowych codzienne napięcia często przenoszą się w sferę wirtualną, gdzie niczym nieograniczane wymykają się niekiedy spod kontroli i powodują cierpienie wielu młodych ludzi. Jak mówić do nich o hejcie i mowie nienawiści? Proponowane lekcje uczą obrony przed hejtem powszednim i zachęca do przeciwdziałania jego przejawom.

Ogólnodostępność projektu

Projekt skierowany do młodzieży od 15 do 19 roku życia

Odbiorcy projektu

Uczniowie placówek oświatowych: licea, technika, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół zawodowych,


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Przygotowanie i produkcja materiałów80000 zł
2wykłady merytoryczne, realizacja warsztatów200000 zł
3koszty administracyjne20000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 300000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy