Rewitalizacja terenu wokół pomnika w Dąbiu (DĄ/0003)Paweł Kurdziałek
projektodawca

Charakter projektu

Dąbie

Kategoria projektu

Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren zlokalizowany przy ul. Mianowskiego w Dąbiu
Działka nr 8, oraz działka nr 26/11 Obręb 4035


Cel projektu

Celem projektu jest rewitalizacja, wzbogacenie infrastruktury oraz poprawa estetyki zaniedbanej przestrzeni publicznej terenu zlokalizowanego w centralnej części osiedla Dąbie. Teren ten niestety jest mało uczęszczanym miejscem z powodu mało atrakcyjnej i różnorodnej infrastruktury, w tym brudnych i zniszczonych ławek, czy zaniedbanej zieleni lub jej braku. Wierzymy, że odnowione oblicze tego terenu będzie atrakcyjnym rozwiązaniem do spędzania czasu na świeżym powietrzu przez rodziny, osoby starsze oraz młodzież.

Szczegółowy opis

Realizacja projektu będzie składać się z kilku etapów:
1. Wykonanie projektu zagospodarowania rewitalizowanego terenu przez architekta - powierzchnia całkowita terenu to około 2000 m2, w tym około połowa powinna być z przeznaczeniem na tereny zielone.
2. Realizacja projektu.

Projekt zakłada:
- projekt zagospodarowania wraz z koncepcja na obie działki wg uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz warunkami zabudowy.
- ograniczenie przejazdu znajdującego się bezpośrednio za pomnikiem. Obecnie przejazd ten służy tylko i wyłącznie jako parking. Pozyskana dodatkowa powierzchnia pozwoli scalić dwa odrębne skwery w jeden mini park do rekreacji i odpoczynku.
- posadzenie nowej roślinności, w tym szczególnie niskich mało wymagających krzewów, róż i miejskiej łąki kwietnej. Cała przestrzeń przeznaczona pod zieleń powinna stanowić około 50% całego rewitalizowanego terenu. Koncepcja do uzgodnienia z Ogrodnikiem Miejskim.
- specjalny uchwyt/stojak do mocowania choinki.
- posadowienie elementów małej architektury, między innymi np. ławek, koszy na śmieci czy leżaków miejskich.
- część alejkowa wykonana z kostki wg uzgodnień i wymagań i standardów ustalonych z Miejskim Konserwatorem .
- zaprojektowanie i posadowienie artystycznej mozaiki w kształcie herbu np. Miasta Szczecin wraz z napisem Dąbie (pomysły można poddać do konsultacji mieszkańców- zadanie pod stronie autorów projektu). Zdjęcie przykładowej mozaiki znajduje się w załączniku.

Uzasadnienie projektu

Teren przeznaczony do rewitalizacji położony jest w centralnej części osiedla Dąbie, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych: tj. w pobliżu głównego skrzyżowania przez które poruszają się pojazdy oraz piesi zmierzający w różnych kierunkach np.: na zakupy , do pracy, z pracy ,a także w okresie letnim w drodze na miejską plażę. Mieszkańcy od wielu lat czekają aż to miejsce stanie się wreszcie wizytówką naszego osiedla. Dzięki realizacji rewitalizacji tej przestrzeni mieszkańcy zyskają nowe miejsce do integracji, spotkań towarzyskich, spacerów oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ogólnodostępność projektu

W związku z tym, że miejsce to jest obecnie dostępne dla wszystkich (nie wymaga ogrodzenia), projekt spełnia warunki ogólnodostępności.

Odbiorcy projektu

Realizacja projektu będzie służyć wszystkim mieszkańcom, niezależnie od wieku, tj. rodzinom z dziećmi, młodzieży oraz seniorom.
Dodatkowo, przestrzeń może służyć jako punkt odpoczynku zarówno przyjezdnym turystom zmierzającym na nowo zrewitalizowane Kąpielisko w Dąbiu, mieszkańcom naszego miasta a także uczniom wracającym ze szkół zlokalizowanych w okolicy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt rewitalizacji terenu ok. 2000 m2659356 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 659356 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy