POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI (OGM/0007)Artur Wańkowicz (ambw83@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Lokalizacja przystanków:

1. MĄCZNA - 84412 - (Zdroje, przy Szpitalu) - dla linii: 65, 84

2. UNII LUBELSKIEJ SZPITAL - 32012 - (Pogodno, przy Szpitalu) - dla linii: 60, 525

3. WIOSENNA - 80561 - (Słoneczne) - dla linii: B, G, 66, 71, 77, 79, 93, 97, 532

4. OFIAR OŚWIĘCIMIA - 14221 - (Niebuszewo-Bolinko) - dla linii: 53, 60, 67, 522

5. TURZYN DWORZEC - 10112 - (Turzyn} - dla linii: 75, 521

6. PLAC SŁOWIAŃSKI - 71112 - (Dąbie) - dla linii: C, H, 56, 64, 77, 93, 96, 97, 522

7. JUGOSŁOWIAŃSKA - 71212 - (Dąbie, przy Cmentarzu) - dla linii: C, H, 56, 64, 77, 96, 97, 522


Cel projektu

Dostosowana infrastruktury do potrzeb mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiejSzczegółowy opis

W ramach projektu zostanie przebudowanych 7 przystanków.
W zakres prac wchodzi:
- wymiana nawierzchni peronów przystankowych wraz z zastosowaniem specjalnych płyt fakturowanych montowanych pomiędzy standardowe płyty które mają być pomocą dla osób niewidomych i niedowidzących
- podniesienie wysokości peronów przystankowych
- wymiana krawężników na profilowane krawężniki systemowe które umożliwiają maksymalnie bliski podjazd pojazdu do krawędzi - takie udogodnienie jest szczególnie ważne dla rodziców podróżujących z wózkami, osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności czy seniorów
- nowa nawierzchnia zatoki poprawiająca komfort jazdy pasażerów

Uzasadnienie projektu

Podniesienie standardu i jakości podróży komunikacją miejską poprzez zastąpienie peronów przystankowych o wysokości 12 cm, peronami o wysokości 18 lub 21 cm, łącznie z ułatwieniami dla osób niedowidzących

Ogólnodostępność projektu

Realizacja projektu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecina korzystający z komunikacji miejskiej, w szczególności osoby niepełnosprawne i o ograniczonej mobilności, osoby starsze, rodzice z wózkami dziecięcymi.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
116 przystanków x 300000 zł4800000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 4800000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy