MUZYKA DLA KAŻDEGO - MODERNIZACJA/ REMONT AULI W OSM I ST W SZCZECINIE (OGM/0021)Katarzyna Piaskowska (katarzyna.piaskowska@osm.szczecin.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Kultura, Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

OSM I ST , UL. BOL. ŚMIAŁEGO 42-43 SZCZECIN


Cel projektu

CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA PROCESÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ORAZ ZAPROSZENIE RÓŻNYCH PODMIOTÓW KULTURALNYCH DO WSPÓŁPRACY A TYM SAMYM AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, RAD OSIEDLA, STOWARZYSZEŃ, GRUP NIEFORMALNYCH DO DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA. JEGO REALIZACJA ZAKŁADA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W AULI ORAZ JEJ ZAPLECZA

Szczegółowy opis

PLANOWANE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM POPRAWĘ JAKOŚCI POMIESZCZENIA POD WZGLĘDEM AKUSTYCZNYM, WIZUALNYM ORAZ TECHNOLOGICZNYM, DOSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ELEKTROAKUSTYCZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO.

Uzasadnienie projektu

AULA WYPOSAŻONA W NOWĄ AKUSTYKĘ, OŚWIETLENIE, NAGŁOŚNIENIE ORAZ WIDOWANIĘ MOŻE STAC SIĘ KOLEJNYM BARDZO NOWOCZESNYM , KAMERALNYM OBIEKTEM KONCERTOWYM, KULTURALNYM I SPOŁECZNYM W SZCZECINIE.

Ogólnodostępność projektu

PROJEKT JEST OGÓLNODOSTĘPNY, NIEODPŁATNY DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA. AULA BĘDZIE MOGŁA BYĆ WYKORZYSTYWANA NA WIELU PŁASZCZYZNACH PRZEZ RÓŻNE ORGANIZACJE, PODMIOTY W CENTRUM MIASTA. SZKOŁA JEST OTWARTA DLA KAŻDEGO I GOTOWA NA WSPOŁPRACĘ Z RÓŻNYMI ORGANIZACJAMI. BĘDA ORGANIZOWANE NIEBILETOWANA KONCERTY DLA MIESZKAŃCÓW I DLA INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ( KONCERTY OKAZJONALNE, KONCERTY NOWOROCZNE, KONCERTY DLA SENIORÓW )

Odbiorcy projektu

UCZNIOWIE OSM I ST W SZCZECINIE
MIESZKAŃCY DZIELNIC CENTRUM, TURZYN
ORGANIZACJE KULTURALNE, SPOŁECZNE
RADY OSIEDLA, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, PARAFIA


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1prace rozbiórkowe80000 zł
2podłogi wraz z instalacją30000 zł
3okładziny ścienne40000 zł
4instalacja oświetlenia50000 zł
5instalacja niskoprądowa8000 zł
6nagłośnienie60000 zł
7sufit akustyczny60000 zł
8budowa sceny50000 zł
9pozostałe instalacje elektryczne12000 zł
10dokumentacja projektowa40000 zł
11fotele kinowe 69 szt96600 zł
12nadzór autorski i inwestorski13000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 539600 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy