Projekt i modernizacja nawierzchni ulicy Kozielickiej w Szczecinie (OGM/0009)Walenty Jasiński (walenty.jasinski@zut.edu.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin Podjuchy, ulica Kozielicka - działka drogowa 118 w obrębie ewidencyjnym 4121


Cel projektu

Ulica Kozielicka posiada nawierzchnię gruntową. Od ponad 37 lat w imieniu ponad 20 rodzin zamieszkujących i korzystających z ulicy Kozielickiej czynię starania o utwardzenie nawierzchni tej ulicy. Nawierzchnia gruntowej ulicy Kozielickiej została zniszczona w wyniku wydanego przez ZDiTM w 2020 r. zezwolenia na dojazd pojazdów nienormatywnych do prowadzonej budowy Kozielicka 12. W promieniu 1 km jest to jedyna ulica o nawierzchni gruntowej.

Szczegółowy opis

Ulica Kozielicka o szerokości 8 m usytuowana jest na czole polodowcowej moreny. Brak nadzoru budowlanego doprowadził do obniżenia o 1 kondygnację posadowienia budynków Kozielicka 5 i 7. W efekcie droga przed tymi posesjami rozdziela się na dwie jezdnie, których różnica poziomów przed wjazdem na zatokę ślepej ulicy Kozielickiej, przekracza 2 m. W ostatnich latach ulicę Kozielicką uzbrojono kolejno w instalację elektryczną, kanalizacyjną i gazową. Po zakończeniu prac związanych z kanalizacją 80% nawierzchni ulicy Kozielickiej utwardzono rozdrobnionym gruzem betonowym. Przez kilka lat utwardzona w ten sposób nawierzchnia spełniała swoje zadanie mimo powolnej degradacji. Stan nawierzchni ulicy Kozielickiej uległ nagłemu pogorszeniu po decyzji ZDiTM zezwalającej na wjazd pojazdów nienormatywnych. Pojazdy dostarczające materiały budowlane, dźwigi, pompy do betonu, betonowozy o masie ponad 30 ton doprowadziły do zgłębień w nawierzchni ulicy przekraczających 20 cm, naruszyły strukturę skarpy umożliwiającej wjazd na zatokę ślepej ulicy Kozielickiej, wywołały pęknięcia w budynku i ogrodzeniu posesji Kozielicka 10.
Przy obecnym stanie ulicy śmieciarki wjeżdżają z ulicy Miechowskiej w ulicę Kozielicką tyłem i dojeżdżają do granicy posesji Kozielicka 8 i 10. Żaden kierowca, z czterech śmieciarek wjeżdżających co tydzień na ulicę Kozielicką, nie odważył się wjechać na zatokę przeznaczoną do zawracania pojazdów (a propos, przed wprowadzeniem segregacji odpadów ulicę wizytowała jedna śmieciarka tygodniowo). Sytuacja może być patowa, gdyby konieczna byłaby interwencja straży pożarnej. Hydrant znajduje się w rogu zatoki.
W obecnej sytuacji konieczne staje się przygotowanie dokumentacji projektowej ulicy z uwzględnieniem braku w ulicy kanalizacji burzowej. Wykorzystania spadku nawierzchni w kierunku brukowanej ulicy Miechowskiej, która także nie posiada kanalizacji burzowej do odprowadzania nadmiaru wody burzowej. Ponadto należy wykonać mur oporowy zastępujący skarpę przy posesjach Kozielicka 5 i 7, co umożliwiłoby zawracanie pojazdów ciężarowych na zatoce ślepej ulicy Kozielickiej. Uwzględniając powyższe uwarunkowania wskazane byłoby wykorzystanie kostki brukowej z przewidzianej do remontu ulicy Krzemiennej do wykonania nawierzchni ulicy Kozielickiej. Propozycję tę zawarliśmy w piśmie z dnia 27.11.2020 r. do Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka.

Uzasadnienie projektu

Konfiguracja, stan nawierzchni ulicy w obecnym stanie i parkujące samochody utrudniają dojazd do posesji mieszkańcom i służbom porządkowym. Wjeżdżające tyłem z ulicy Miechowskiej w ulicę Kozielicką śmieciarki zrywają nawierzchnię co powoduje uszkadzanie podwozi samochodów osobowych przejeżdżających przez to skrzyżowanie. Brak muru oporowego przy posesjach Kozielicka 5 i 7 uniemożliwia wjazd i zawracanie pojazdów służb porządkowych na zatoce ślepej ulicy Kozielickiej. Nierówności i brak oświetlenia zatoki ulicy Kozielickiej stwarza niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców korzystających i traktujących ulicę Kozielicką jako dojazd do posesji ulicy Sieradzkiej.

Ogólnodostępność projektu

Ulica jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Szczecina chętnie zapuszczających się w te rejony w celu podziwiania rozlewiska Regalicy oraz podążających do Puszczy Bukowej. Obecnie dostępność ulicy jest ograniczona w okresie intensywnych opadów ze względu na liczne głębokie kałuże.

Odbiorcy projektu

Realizacja remontu ulicy Kozielickiej ułatwi życie i zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom tej i okolicznych ulic. Zapewni swobodę obsługi mieszkańców przez dostawców usług i służby porządkowe, w tym staż pożarną.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt remontu ulicy100000 zł
2Realizacja zadania1000000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1100000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy