"MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ (ŻKPZ/0010)Anna Pawłusiewicz (aszczygiel.spnt@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Osiedle Żydowce-Klucz, Park Wszystkich Dzieci, ulica Włókiennicza, Obręb: 4135, Numer działki: 21


Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie nowych atrakcji dla dzieci i młodzieży na osiedlu Żydowce-Klucz w Parku Wszystkich Dzieci w postaci górki zjazdowo - wspinaczkowej, trampolin i małpiego gaju. Poprzez wykorzystanie naturalnie ukształtowanego terenu i zagospodarowanie wzniesienia znajdującego się w parku na osiedlu Żydowce-Klucz zostanie stworzona możliwość aktywnego spędzania czasu dla najmłodszych. Wypełni to istniejący deficyt miejsc rekreacji w szczególności dla dzieci z osiedla jak również z osiedli sąsiadujących.

Szczegółowy opis

Zagospodarowanie górki Mały Bukowiec będzie polegało na wyposażeniu górki w instalacje do zjazdów i wspinaczki, są to między innymi:
- szeroka zjeżdżalnia metalowa,
- ścianka wspinaczkowa,
- ściana do wspinania z poprzecznych, drewnianych belek
- trasa saneczkowa z igielitu
- schody wejściowe z poręczami
- liny do wspinania

Ponadto obok górki na płaskim terenie planuje się, że zostaną wykonane między innymi:
- małpi gaj
- trampoliny ziemne,
- oświetlenie terenu i mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

Głównymi działaniami związanymi z realizacją projektu będą prace projektowe, przygotowawcze oraz prace instalacyjno-montażowe.
Wyszczególnia się następujące działania:
- stworzenie koncepcji i projektu zagospodarowania wzniesienia
- uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń
- inwentaryzacja istniejącej przyrody, oczyszczenie dzikich zarośli oraz usunięcie kamieni
- ukształtowanie istniejącego wzniesienia m.in poprzez uzupełnienie ziemi
- instalacja oświetlenia i małej architektury
- instalacja urządzeń na górce
- montaż trampolin oraz małpiego gaju.

Uzasadnienie projektu

Na osiedlu Żydowce-Klucz występuje deficyt miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, stąd zrodziła się potrzeba wykorzystania i zagospodarowania terenu w celu stworzenia nowej atrakcji w istniejącym parku. W okolicy są trzy szkoły podstawowe oraz trzy przedszkola, poza infrastrukturą dostępną na terenie placówek oświatowych i jednego placu zabaw w parku Wszystkich Dzieci brak jest dodatkowych miejsc rekreacji. Projekt warto zrealizować ze względu na wykorzystanie naturalnie ukształtowanego terenu. Maksymalne wykorzystanie potencjału wzniesienia poprzez zaoferowanie nowych funkcji, stworzy atrakcję całoroczną. Zagospodarowanie wzniesienia uatrakcyjni istniejący park w którym znajduje się wspomniany plac zabaw oraz siłownia pod chmurką. Ponadto na terenie parku znajduje się odnowione boisko, jak również wyremontowany i zrewitalizowany amfiteatr. Wszystkie powyższe elementy wraz z istniejącym drzewostanem w otoczeniu przyrody i nowo zagospodarowaną górką będą stanowiły
jeden centralny kompleks o powierzchni 2,1 ha z funkcją sportowo-rekreacyjną, wypoczynkową i kulturalną. Park zyska na atrakcyjności i stanie się miejscem spotkań lokalnej społeczności w szczególności dla dzieci i młodzieży. Górka Mały Bukowiec wraz z istniejącą częścią parku są dostępne dla wszystkich, w szczególności dzieci i
młodzieży z osiedla oraz osiedla sąsiadującego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Park w którym projekt jest zaplanowany jest nieogrodzony, otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami będą głównie mieszkańcy osiedla Żydowce-Klucz oraz osiedli sąsiadujących, a w szczególności dzieci i młodzież. Park Wszystkich Dzieci gdzie znajduje się górka zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 31 (ul. Dmowskiego) widoczny z ulicy, zatem każdy kto będzie przejeżdżał będzie miał możliwość skorzystania z atrakcji.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa 45000 zł
2Przygotowanie terenu pod górkę, trampoliny oraz małpi gaj (w tym roboty ziemne)120000 zł
3Wyposażenie górki (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, ściana do wspinania z drewnianych belek, trasa saneczkowa z igielitu, schody wejściowe z poręczami, liny do wspinania, mała architektura) 370000 zł
4Trampoliny ziemne60000 zł
5Małpi gaj 80000 zł
6Mała architektura (ławki, śmietniki)10000 zł
7Oświetlenie 40000 zł
80 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 725000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy