Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza. (NI/0004)Tomasz Loga (tomasz.loga@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Niebuszewo

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Transport, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przyjaciół Żołnierza, odcinek Przyjaciół Ronda - Obotrycka, strona północna.

Obr. 3096 dz. 78
Obr. 3099 dz. 197


Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, stanowiących alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców.

Szczegółowy opis

Zadanie będzie polegać na budowie wydzielonej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, po północnej stronie ul. Przyjaciół Żołnierza, na przedłużeniu istniejącej infrastruktury rowerowej, na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.

Uzasadnienie projektu

Szczecin zmaga się z coraz większymi problemami transportowymi i parkingowymi, wynikającymi z dużej ilości samochodów. Potencjał roweru, jako elementu systemu transportowego miasta, wydaje się być ciągle niedostrzegany. Pomimo tego, że najczęściej w trakcie realizacji dużych inwestycji drogowych powstaje infrastruktura rowerowa, to cały czas nie ma efektu sieci, trasy rowerowe są niespójne, brakuje kontynuacji, przez co ciągle nie są atrakcyjne dla większego grona odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli uzupełnić luki w systemie tras i zwiększyć atrakcyjność mobilności aktywnej oraz e-mobilności.

Ogólnodostępność projektu

Projektowana infrastruktura rowerowa będzie stanowić ofertę transportową dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście to oczekiwania wielu mieszkańców. Budowę spójnej sieci tras rowerowych należy traktować jako rodzaj oferty transportowej. Pomimo tego, że nie każdy może pozwolić sobie na dojazd zawsze i wszędzie rowerem, to wielu może skorzystać na tym, że po drogach poruszać się będzie mniej samochodów. To są zarówno kwestie poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska,ograniczenia poziomu hałasu, zanieczyszczeń itp, więc potencjalnie dotyczy szerokiego grona odbiorców, nawet, jeśli temat nie dotyczy ich w sposób bezpośredni.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlano-wykonawczy 30000 zł
2Budowa infrastruktury rowerowej wraz z niezbędną budową i przebudową pozostałych elementów dróg300000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 330000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy