Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Goplana-Głębokie. (OGPKB/0007)Tomasz Loga (tomasz.loga@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze

Kategoria projektu

Ekologia, Sport, Zdrowie, Transport, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, ciąg spacerowy pomiędzy jez. Goplana, ul. Miodową (pętlą Głębokie).

Obr. 2009 dz. 74/2, 74/3, 75.1


Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, połączenie jednym standardem istniejącej trasy rolkowo-rowerowej przebiegającej wokół jez. Goplana, z infrastrukturą rowerową, budowaną w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy węzła Głębokie.

Szczegółowy opis

Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu krótkiego łącznika spacerowo-rolkowo-rowerowego na odcinku wskazanym na mapie (długość ok. 450m), pomiędzy istniejącym, ciągiem o nawierzchni bitumicznej przy jez. Goplana, a budową drogą dla rowerów przy węźle Głębokie (ul. Miodowa)

Uzasadnienie projektu

Jednym ze zwycięskich projektów SBO w poprzednich latach było zadanie dotyczące budowy pętli rolkowo-rowerowej wokół jez. Goplana. O tym, jak tego typu inwestycje są potrzebne, świadczy duża liczba użytkowników, którzy z tych tras obecnie korzystają. Kilkaset metrów dalej powstaje wygodna infrastruktura pieszo-rowerowa przy jez. Głębokie (ul. Kupczyka), która umożliwia dojazd do granic administracyjnych miasta, Dobrej Szczecińskiej, czy granicy polsko-niemieckiej. Niestety, te wielokilometrowe inwestycje dzieli kilkusetmetrowa, nieutwardzona, wyboista ścieżka leśna, która utrudnia przejazd lub całkowicie go uniemożliwia (np. w przypadku użytkowników rolek, hulajnóg itp).

Ogólnodostępność projektu

Projektowana infrastruktura dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców, spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy.


Odbiorcy projektu

Infrastruktura ulokowana jest w miejscu o dużym udziale ruchu rekreacyjnego, stąd głównymi odbiorcami będą mieszkańcy, którzy aktywnie chcą spędzać wolny czas. Infrastruktura jest również alternatywą komunikacyjną w stosunku do równoległych dróg, stąd ma również potencjał transportowy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlano-wykonawczy30000 zł
2Budowa infrastruktury 400000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 430000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy