Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. (PŁ/0007)Tomasz Loga (tomasz.loga@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno, Łękno

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Transport, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, ul. Mickiewicza, odcinek Most Akademicki - Czorsztyńska

Obr. 2060, dz. 4
Obr. 2066, dz. 68
Obr. 2067, dz. 51
Obr. 2068, dz. 212
Obr 2069, dz. 250
Obr. 2072, dz. 258/1, 275/1
Obr. 2078, dz. 48Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, stanowiących alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców.

Szczegółowy opis

Zadanie będzie polegać na:

1. Zaprojektowaniu (projekt stałej organizacji ruchu z ew. elementami niewielkiej przebudowy) i wyznaczeniu obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mickiewicza (odcinek Most Akademicki-Czorsztyńska).

2. W miarę możliwości wyznaczeniu śluz dla rowerów na skrzyżowaniu Mickiewicza, Traugutta, Poniatowskiego.

Uzasadnienie projektu

Szczecin zmaga się z coraz większymi problemami transportowymi i parkingowymi, wynikającymi z dużej ilości samochodów. Potencjał roweru, jako elementu systemu transportowego miasta, wydaje się być ciągle nie dostrzegany. Pomimo tego, że najczęściej w trakcie realizacji dużych inwestycji drogowych powstaje infrastruktura rowerowa, to cały czas nie ma efektu sieci, trasy rowerowe są niespójne, brakuje kontynuacji, przez co ciągle nie są atrakcyjne dla większego grona odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli uzupełnić luki w systemie tras i zwiększyć atrakcyjność mobilności aktywnej oraz e-mobilności.

Pogodno jest obszarem dość zaniedbanym w temacie infrastruktury rowerowej. Ul. Mickiewicza stanowi w zasadzie jedyną oś komunikacyjną, umożliwiającą prosty dojazd do śródmieścia. Stara infrastruktura rowerowa, która istniała w tej części miasta, została przeznaczona w większości na cele parkingowe. Ul. Mickiewicza należy do niebezpiecznych dróg, o czym świadczą ostatnie działania maista w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i budowy wyniesionych przejść dla pieszych. Na ul. Mickiewicza nagminne przekraczana jest dopuszczalna prędkość, przez co jazda rowerem stanowi duże ryzyko i niewielu rowerzystów decyduje się na jazdę jezdnią. Ten stan rzeczy powinien być zmieniony.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe na ul.Szafera, która może odciążyć ruch na Mickiewicza (np. przejąć część ruchu z Bezrzecza). To dobra okazja, by zadbać lepiej o niechronionych użytkowników dróg na ul. Mickiewicza.

Co roku, na ul. Mickiewicza, wg statystyk policyjnych SEWIK, dochodzi do ok 120-190 zdarzeń drogowych, w których ciężko rannych zostaje kilka osób. Zdarzały się też wypadki śmiertelne. Ten stan rzeczy powinien zostać zmieniony.

Zgodnie z uchwałą NR XLV/1316/18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 30 października 2018 r, na ul. Mickiewicza ustala się ustala się przekrój: dwie jezdnie o maksimum dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki i minimum jednostronna ścieżka rowerowa. Przez ścieżkę rowerową, w myśl planu miejscowego, rozumie się wyodrębnione z jezdni lub poza jezdnią pasy (lub pas) przeznaczone dla ruchu rowerowego.

Ogólnodostępność projektu

Projektowana infrastruktura rowerowa będzie ofertą transportową dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Możliwość sprawnego przemieszczania się po mieście to oczekiwania wielu mieszkańców. Budowę spójnej sieci tras rowerowych należy traktować jako rodzaj oferty transportowej. Pomimo tego, że nie każdy może pozwolić sobie na dojazd zawsze i wszędzie rowerem, to wielu może skorzystać na tym, że po drogach poruszać się będzie mniej samochodów. To są zarówno kwestie poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska,ograniczenia poziomu hałasu, zanieczyszczeń itp, więc potencjalnie dotyczy szerokiego grona odbiorców, nawet, jeśli temat nie dotyczy ich w sposób bezpośredni.

Odbiorcami są również piesi, którzy dzięki zmianie organizacji ruchu, zyskają większe bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Zakłada się, że w ramach projektu, ograniczona zostanie możliwość wyprzedzania na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, co jest niestety powszechnym zjawiskiem. Przewiduje się, że po wprowadzeniu zmian, ruch będzie wolniejszy, ale dzięki temu łatwiej będą mieli również użytkownicy pojazdów wyjeżdżający z dróg podporządkowanych. W wielu miejscach jest to obecnie utrudnione.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlano-wykonawczy/ stałej organizacji ruchu50000 zł
2Realizacja infrastruktury rowerowej z pozostałymi elementami600000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 650000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy