FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH (OGPKB/0006)Wiesława M. Krupińska (osow.szczecin@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze

Kategoria projektu

Ekologia, Sport, Zdrowie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Dz.111/12, obr.2019.


Cel projektu

Celem projektu FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH jest poszerzenie oferty rekreacyjnej obecnie funkcjonującej strefy sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Osów. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która umożliwi zaspokojenie potrzeb nie mających charakteru stricte sportowego, osób dorosłych. Proponowane zagospodarowanie terenu umożliwi integrację mieszkańców osiedla i osób odwiedzających w ramach zabawy i wypoczynku na otwartej przestrzeni. Powstanie też miejsce wspólnej rekreacji dla rodzin z dziećmi, co uzupełni ofertę pobliskiego placu zabaw i strefy workout.

Szczegółowy opis

Projekt FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH zostanie zrealizowany na terenie zielonym przyległym do strefy rekreacyjno-sportowej i placu zabaw.
Wypoczynek zapewnią urządzenia takie jak: wisząca ławka, huśtawka dla dorosłych, czy obrotowy leżak. Relaks zapewni też stół do gier planszowych i gry w szachy.
W ramach realizacji projektu nastąpi zagospodarowanie części terenu dotychczas mało użytkowanej (zaniedbany trawnik).

Uzasadnienie projektu

Projekt przyczyni się do wykorzystania fragmentu terenu zielonego w celach rekreacyjnych. Dotychczas realizowane były przedsięwzięcia skierowane główne do dzieci i młodzieży. Realizacja omawianego projektu może wypełnić lukę w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych osób dorosłych, umożliwiając również im dobrą zabawę.
Elementy projekty związane z ekologią wpisują się w naturalne potrzeby człowieka do ciągłego kontaktu z przyrodą.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny, skierowany do mieszkańców osiedla Osów oraz wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Grupami docelowymi projektu są:
- dorośli, w tym seniorzy,
- rodziny z dziećmi,
- mieszkańcy Szczecina i goście.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Huśtawka rodzinna (dorosły i dziecko)4000 zł
2Podwieszona ławka ogrodowa na stojaku drewnianym.3000 zł
3Leżak obrotowy, drewniany.3000 zł
4Stół do gry w szachy i gry planszowe z siedziskami.5000 zł
5Tor do gry w bule20000 zł
6Montaż urządzeń10000 zł
7Dokumentacja projektowa 15000 zł
8Przygotowanie i zagospodarowanie terenu 22000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 82000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy