WOPR patroluje i Was pilnuje. (SMNMMWP/0013)Piotr Koziarek (koziar91@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Gmina miasto Szczecin – Baza Szczecińskiego WOPR - ul. Leona Heyki nad Kanałem Zielonym


Cel projektu

- Zmniejszenie liczby utonięć w Gminie Miasto Szczecin;
- Podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina oraz osób odwiedzających miasto na terenach przywodnych;
- dodatkowe wsparcie, zabezpieczenie imprez od strony lądu;
- działanie prewencyjne – całoroczne patrole terenów przywodnych (w tym w zimie, działania na lodzie);
- przeciwdziałania uzależnieniom (prelekcje i rozmowy na temat zagrożeń w miejscach gdzie najczęściej spożywany jest alkohol oraz miały miejsce tragiczne wypadki);
- działanie profilaktyczne – akcje profilaktyczne i szkolenia (przyczyniają się do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa na wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy);
- działania poszukiwawcze w trudnym terenie (łatwiejsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy w miejscach trudno dostępnych, gdzie nie wjedzie samochód terenowy);
- działania środowiskowe – patrole środowiskowe (uzupełnienie patroli wodnych);
- skrócenie czasu dotarcia do poszkodowanego przez ratowników Szczecińskiego WOPR i szybsze udzielenie pomocy poszkodowanym (ze względu na bardzo rozległy teren miasta i dużo akwenów na jego terenie);
- ze względu na szybko rozwijającą się turystykę rowerową, możliwość patroli pomiędzy akwenami, ścieżkami rowerowymi i drogami technicznymi, na które nie ma możliwości wjechać auto terenowe;
- działania przeciwpowodziowe ( wsparcie służb państwowych podczas klęsk żywiołowych);
- działania szkoleniowe ( zapoznanie kursantów ze sprzętem używanym w ratownictwie).

Szczegółowy opis

W ramach realizacji projektu planowany jest zakup pojazdu typu QUAD 4x4 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach przywodnych miasta Szczecin. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w grupie interwencyjnej WOPR jako pojazd wsparcia w trudnym terenie. Na drogach, które są nieprzejezdne dla standardowych samochodów terenowych jedyną możliwością na ich pokonanie jest użycie mniejszego pojazdu. Podczas akcji ratunkowej dojazd do miejsca wypadku odbywa się samochodem z przyczepą, na której znajduje się quad. W miejscu niedostępnym dla auta ratownicy przesiadają się na quad-a połączonego z wózkiem ratunkowym. Dzięki temu mogą sprawnie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, gdzie doszło do wypadku. W sezonie letnim sprzęt będzie wykorzystywany do wodowania małego sprzętu motorowodnego: łodzi typu Brig, skuterów wodnych i innych, a także do patrolowania okolicznych terenów przywodnych. Podobnie w zimie patrolowane będą akweny szczególnie podczas odwilży, kiedy najczęściej dochodzi do załamania się lodu pod osobami, które na nim przebywały. Pomoże, także podczas organizowanych przez miasto dużych imprez masowych na światową skalę np. Finałów The Tall Ships Races, Pyromagic, Water Show, a także w trakcie akcji ratowniczych Grupy Interwencyjnej Szczecińskiego WOPR. Ze względu na posiadaną przez organizację przyczepkę do przewozu poszkodowanego, pojazd będzie w pełni samowystarczalny. Dodatkowo zostaną zorganizowane spotkania profilaktyczne oraz pokazy sprzętu przeznaczonego do ratownictwa wodnego w celu edukacji mieszkańców Szczecina na temat zagrożeń jakie niosą niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania nad wodą. Działania profilaktyczne będą miały na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ratownictwa wodnego oraz udzielania pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia w wodzie. Spotkania pozwolą zintegrować się społeczeństwu z ratownikami wodnymi, co zachęci ich do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na coraz bardziej rozwijających się terenach wodnych Szczecina. Oprócz Quada zostanie zakupiony, także podręczny sprzęt, ubiór i wyposażenie ratowników, niezbędny do prawidłowego udzielania pomocy poszkodowanym w trudnym terenie. Ze względu na rozległy obszar miasta oraz wiele rzek, jezior i stawów zostanie także dokupiona dodatkowa przyczepa do przewożenia, aby można było przewieźć pojazd w rejon działań ratowniczych.

Uzasadnienie projektu

Projekt wychodzi na przeciw drastycznym statystykom utonięć w Polsce. Podczas akcji ratowniczej dużą rolę gra czas, a dotarcie do poszkodowanych musi nastąpić jak najszybciej. Przy udzielaniu pomocy liczy się każda sekunda oraz niezawodny sprzęt co może zadecydować o życiu i zdrowiu. Realizacja projektu pozwoli zminimalizować czas i zwiększy skuteczność akcji ratowniczych. Dużą powierzchnię miejsca realizacji projektu stanowi woda, składa się na nią wiele rzek, jezior i stawów, które zlokalizowane są w różnych częściach obszaru lokalnego. Jest to kilkanaście punktów na bardzo rozległym terenie. Mobilny zestaw pojazdu typu QUAD 4x4 przeznaczony jest do działań w trudnodostępnym terenie, często podmokłym i bardzo gęsto zalesionym. W takim terenie przemieszczanie się grup ratowniczych jest utrudnione, a typowy samochód terenowy po prostu nie ma możliwości wjazdu w rejon takich działań. Quad stanowi duże wsparcie dla ratowników: lepsza mobilność, ułatwia przemieszczanie się, można na nim zamontować torbę medyczną, defibrylator AED oraz podczepić specjalistyczną przyczepkę do przewozu poszkodowanego. Tego typu sprzęt otwiera nowe możliwości i ścieżki rozwoju organizacji, która na co dzień uczestniczy w akcjach ratowniczych oraz poszukiwawczych, współdziałając i wspomagając służby państwowe. Główne działania są skierowane do osób wypoczywających nad wodą i skupiają się na profilaktyce, prewencji i przeciwdziałaniu wypadkom nad akwenami. Z własnego doświadczenia oraz przez wiele lat obserwacji, zauważyliśmy wzmożony ruch na niestrzeżonych terenach przywodnych. Ta zwiększona ilość osób przekłada się na więcej wypadków, dlatego należy skierować działania organizacji w kierunku prewencji i profilaktyki. Ze względu na to, że te tereny Szczecina są po części terenami zalewowymi i występuje tu duże zagrożone powodzią, pojazdy typu Quad doskonale sprawdzają się, także w działaniach przeciwpowodziowych. Są doskonałym uzupełnieniem i wsparciem dla załóg łodzi ratowniczych podczas kataklizmów i klęsk żywiołowych. Wartością dodaną są pokazy sprzętu na akcjach profilaktycznych w szkołach i na imprezach miejskich, a także zapoznanie przyszłych ratowników na kursach ratowniczych ze specjalistycznym sprzętem. Co może przełożyć się na większe zainteresowanie młodych ludzi tematyką ratownictwa wodnego, pozwoli kształtować charakter i zachęci do rozwijania swoich pasji.

Ogólnodostępność projektu

Tak, projekt spełnia wszystkie warunki ogólnodostępności, dla wszystkich mieszkańców Szczecina, których bezpieczeństwo zwiększamy przez jego realizację.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Szczecina oraz turyści odwiedzający miasto. Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku, korzystających z terenów wodnych, uprawiających turystykę wodną, a także każdego obywatela, który bierze udział w imprezach masowych na obszarach przywodnych oraz na lądzie. Ponadto odbiorcami będą osoby zawodowo związane z wodą na przykład: załogi jachtów oraz żaglowców przybywające do gminy miasta Szczecin podczas licznych imprez miejskich. Również sportowcy: pływacy, biegacze, rowerzyści, a także spacerowicze, czyli osoby korzystające z uroków wciąż rozbudowywanej infrastruktury pieszo-rowerowej . Dzięki działaniom profilaktycznym w placówkach szkolnych projekt trafi również do najmłodszej grupy odbiorców, zachęcając ich do odkrywania nowych pasji i dbania o swoje bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1QUAD 4X460000 zł
2Dodatkowe wyposażenie do pojazdu (wyciągarka, kufer, LED)3200 zł
3Przyczepa do przewożenia 6000 zł
4Oklejenie3000 zł
5Oświetlenie ostrzegawcze2000 zł
6Torba medyczna R14200 zł
7Defibrylator AED, zestaw pediatryczny i szkoleniowy, w walizce wodoszczelnej5800 zł
86 kombinezonów jednoczęściowych2400 zł
92x kask 2000 zł
102x kamizelka ratownicza1700 zł
112x pas ratowniczy WĘGORZ700 zł
122x boja SP400 zł
132x rzutka260 zł
142x latarka czołowa600 zł
152x latarka ręczna600 zł
162x nóż ratowniczy200 zł
172x rękawice400 zł
182x gogle300 zł
192x okulary ochronne400 zł
202x kamera termowizyjna 14000 zł
214x urządzenie GPS7200 zł
222x radio TETRA z zestawem słuchawkowym7600 zł
234x kanister do szybkiego tankowania 20l800 zł
24Gadżety i ulotki promujące projekt SBO3940 zł
25liny i karabinki2000 zł
26zestaw pasów transportowych z naciągaczem 300 zł
27Szkolenie jazdy Quadem dla służby mundurowych i ratunkowych10000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 140000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy