Kiosk Telemedyczny (PO/0005)Adrian Naumowicz (me@adriannaumowicz.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pomorzany

Kategoria projektu

Zdrowie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorski Uniwersytet Medyczny, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Wydział Chorób Serca, budynek W.


Cel projektu

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, zrealizowanie projektu pozwoli:
Rozwiązać problem z długim oczekiwaniem na podstawową opiekę lekarską tym podstawowe badania medyczne.
Rozwiązać problem z długim oczekiwaniem na specjalistyczną opiekę lekarską (ułatwiony dostęp do specjalisty).
Rozwiązać problem nawarstwionych problemów medycznych związanych z długofalową pandemią Covid i jej skutkami.
Zwrócenie uwagi na potrzebę i konieczność badań kontrolnych wśród mieszkańców w celu zidentyfikowania problemu (incydentów zdrowotnych, chorób) na jak najwcześniejszym etapie.
Zwiększenie świadomości na zachowania prozdrowotne (już od najmłodszych lat), w tym jak ważna jest profilaktyka zdrowia, uprawianie sportu w sposób bezpieczny
i odpowiedzialny, dieta. Prowadzenie w pełni zdrowego stylu życia.
Osoby, u których zostaną zdiagnozowane odchylenia od normy podczas wykonywanych badań, zostaną poinformowane o możliwych przyczynach danego wyniku i skutkach, jakie mogą za sobą nieść oraz zostaną powiadomione o możliwościach dalszego leczenia w celu dokładniejszej diagnostyki.
Zaznajomienie z nowoczesnymi urządzeniami telemedycznymi pozwalające w szybszy sposób ratować zdrowie i życie.

Szczegółowy opis

Celem projektu jest instalacja kiosku telemedycznego dla lokalnej społeczności.
Główne działania:
1. Zakup kiosku telemedycznego. Kioski telemedyczne to punkty opieki, które ułatwiają monitoring stanu zdrowia, umożliwiają konsultacje zdrowotne na żądanie. Kioski są dostępne w różnych konfiguracjach, aby spełnić określone potrzeby. Dostosowana zabudowa i zewnętrzne oznakowanie kiosku sprawią, ze kiosk pomoże przyciągnąć nowych użytkowników. Kioski zawierają interfejs z ekranem dotykowym, zintegrowany zestaw aparatów diagnostycznych. Istnieje możliwość indywidualnego doboru urządzeń - kamery, słuchawkę do prywatnego audio, funkcje sanitarne i zewnętrzne oznakowanie kiosku z możliwością dostosowania. W ramach rozwiązania kiosku telemedycznego dostępne jest wiele aparatów peryferyjnych wymagających asysty np.: ekg, analizator moczu, analizator krwi INR, kamera do gardła, kamera do ucha, kamera do nosa, stetoskop, spirometr, analizator krwi, cholesterolu, lipidy).
2. Instalacja kiosku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM.
3. Poprzez rejestracje indywidualną, telefoniczną i internetową pacjent będzie mógł skontaktować się z placówką i zapisać na badanie. Dzięki zaimplementowanemu systemowi, będzie mógł także "z marszu" przyjść i zrobić takie badanie. Kiosk telemedyczny będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.
4. Zastosowana technologia: użytkownik (pacjent) przeprowadza badanie w kiosku. Wyniki badań bezprzewodowo z aplikacji kiosku przesyłane są automatycznie do systemu telemedycznego. Następnie dane analizowane są w systemie telemedycznym, by po analizie zostać spowrotem przesłane w formie raportu do użytkownika/pacjenta lub jednostki medycznej/lekarza.
Na tym etapie zastosujemy:
- integracje aplikacji kiosku z systemem telemedycznym.
- funkcje automatycznej transmisji danych z aparatów diagnostycznych do systemu telemedycznego.
- gromadzenie i analizę potrzeb danych w celu określenia ogólnego stanu zdrowia badanej osoby.
- zestaw urządzeń diagnostycznych połączony w jedną całość za pomocą systemu telemedycznego.
5. Zastosowana technologia gwarantuje prosty proces przeprowadzania badań oraz natychmiastowe generowanie informacji zwrotnej o wynikach badań. Raport z badania dostarczany jest online na wskazany adres e-mail lub numer telefonu (SMS) oraz opcjonalne wyniki badań w systemie rzeczywistym mogą być dostarczane do systemów jednostek medycznych (wyniki badań gromadzone są na indywidualnej karcie Pacjenta).
Uzasadnienie projektu

Ideą kiosków telemedycznych jest zwiększenie świadomości w społeczeństwie o zdrowiu oraz zmniejszenie lęku przed badaniami profilaktycznymi. Kiosk ułatwi dostęp do podstawowych badań - oswoii z diagnostyką. Wpływa na poprawę efektywności leczenia dzięki gromadzonej dużej ilości wyników badań - lekarz zdobędzie dostęp do większej liczby informacji o stanie zdrowia Pacjenta.
Innowacyjność rozwiązania pozwala na swobodny dostęp do podstawowych badań medycznych, co pozwoli użytkownikom poznając wyniki badań na stały monitoring i pierwszą diagnostykę stanu zdrowia.
Szczecińska Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-zdrowia w Polsce "Fundacja e-medycyna" oraz TeleCardio przeprowadziły bardzo dokładną analizę lokalną będąc w kontakcie z:
- pacjentami
- opiekunkami osób starszych i niepełnosprawnych
- personelem medycznym (lekarzami, pielęgniarkami)
- szpitalami,
- radnymi.
Po przeanalizowaniu szeregu danych gdzie taka pomoc jest najpotrzebniejsza określono główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Szczecina.
Sytuacja wpływu pandemii SARS-CoV-2 w Szczecinie spowodowała:
- brak dostępności do podstawowych badań
- brak dostępności do lekarza specjalisty
- bardzo długie terminy oczekiwania
Staję się więc uzasadnionym aby pierwszy kiosk telemedyczny w Szczecinie, dał możliwości do poszerzenia diagnostyki, zmniejszenia ogólnej liczby zachorowań i umieralności w naszym mieście.

Ogólnodostępność projektu

Innowacyjność projektu pozwala spełnić warunek ogólnodostępności, a korzystanie z niego przez użytkowników będzie nieodpłatne. Każdy będzie mógł przyjść do szpitala i wykonać badanie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami zadania publicznego będą osoby z każdej grupy wiekowej i społecznej m.in.:
- dzieci i młodzież
- osoby dorosłe
- osoby starsze i niepełnosprawne.
Z projektowanego kiosku medycznego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Szczecina, nie mniej jednak z uwagi na jego położenie, głównymi użytkownikami będą mieszkańcy Pomorzan.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Kiosk telemedyczny wersja rozbudowana z asystą73800 zł
2Dodatkowe urządzenia do badań50760 zł
3Usługa w abonamencie medycznym 72000 zł
4Obsługa kiosku telemedycznego przez wykwalifikowanego (na miejscu)36000 zł
5Obsługa pacjentów, rejestracja, RODO36000 zł
6Materiały do badń diagnostycznych 12000 zł
7Strona internetowa + promocja kiosku15000 zł
8Opłata utrzymania systemu + serwis1000 zł
9Opłata wdrożeniowa 1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 297560 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy