Boisko do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego (PŁ/0004)Paweł Wierzchowiec (polina.wierzchowiec@op.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno, Łękno

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Plac imienia Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie boiska do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego. Na placu jest wyznaczone miejsce na koszykówki, niestety teren jest nieprzystosowany dla jej uprawiania. Celem projektu jest także zagospodarowania miejsca dla młodzieży, która się zbiera w tym rejonie a nie ma na placu "swojego miejsca". Obecnie wszystkie elementy na placu dostosowane dla młodszych dzieci (do lat 10) oraz seniorów.

Szczegółowy opis

Plac znajduje się na Pogodnie pomiędzy ulicami Kazimierza Brodzińskiego, Joachima Lelewela; pomiędzy ulicami Św. St. Kostki. K. Makuszyńskiego. Otoczony domami o zróżnicowanej architekturze. Jest ważnym miejscem, skwerem spotkań i imprez cyklicznych organizowanych m.in. przez Radę Osiedla Pogodno oraz samych mieszkańców Pogodna. Plac to też miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców osiedla na nim znajduje się m.in. muszla koncertowa, plac zabaw, siłownia plenerowa, stoły dla ping-ponga oraz boisko dla piłki nożnej. Jest także wyznaczone miejsce pod koszykówkę, ale nie da się tam zgrać ze względu na niedostosowanie powierzchni boiska.

W wyznaczonym miejscu należy zmienić nawierzchnie boiska (zgodnie z zasadami street basketball), zainstalować nowy kosz dla koszykówki (wysokość zgodnie z przepisami), wyznaczać miejsce gdzie młodzież będzie siedzieć (tzw. ławki młodzieżowe) w oczekiwaniu na swoją grę, ustawić z dwa kosze na śmieci, ogrodzenie terenu siatką (aby piłka nie wpadła na drogę lub na spacerujących).

Warunki jakie powinno spełniać boisko zgodnie z zasadami street basketball .
Mecz rozgrywane są na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem. Standardowe wymiary boiska do koszykówki 3x3 są następujące: 15 m (szerokość) x 11 m (długość). Boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem. Można również używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki. Wysokość kosza 3,05 m Dookoła boiska słupki i siatki na piłkochwyty.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma służyć aktywnemu spędzeniu czasu na świeżym powietrzu młodzieży, podniesie on sprawność ruchową młodzieży i wpłynie na poprawę koncentracji.
Na boisku mogą odbywać się rozgrywki dzielnicowe wśród młodzieży.

Ogólnodostępność projektu

Miejsce jest ogólnodostępne na terenie parku miejskiego na Pogodnie.

Odbiorcy projektu

- młodzież powyżej 10 roku życia
- osoby dorosłe.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zmiana nawierzchni bosika z godnie z zasadami street basket (Budowa boiska wielofunkcyjnego )ball 100000 zł
2Kosz do koszykówki (Wysokość kosza 3,05 m) - Stojak do koszykówki dwusłupowy z reg. wysokości , wysięg 225cm 2000 zł
3kosz na śmieci 2 sztuki800 zł
4Słupki i siatki na piłkochwyty45000 zł
5ławki młodzieżowe 2 sztuki3200 zł
6Ustawienie ławkek i koszy na śmieci (zgodnie z cennikiem),6500 zł
7montaż kosza 3000 zł
8Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 190500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy