"BLOK SPOT" PARK KIESZONKOWY - ZIELONE MIEJSCE SPOTKAŃ I REKREACJI NA OS. SŁONECZNYM (SM/0003)Monika Żelichowska (zelichowska.m@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Słoneczne, Majowe

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

osiedle Słoneczne, zaniedbany aktualnie teren przy siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", między ulicami K.
Napierskiego i L. Rydla.
Adres działki: ul. Kostki Napierskiego 18b, działki nr 77/1 oraz 66/5, obręb Dąbie 72.


Cel projektu

Celem projektu jest wykorzystanie zaniedbanego terenu i stworzenie parku kieszonkowego z leśną łąką. To nowe
miejsce spotkań - BLOK SPOT - będzie służyć mieszkańcom Szczecina jako zielona przestrzeń rekreacji w sercu
osiedla.
W wyniku aranżacji terenu miejsce to zamiast szpecić okolicę, będzie przyciągać i wspierać aktywności na świeżym
powietrzu.

Szczegółowy opis

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie i zaaranżowanie terenu wykorzystując ideę łąki leśnej, czyli
przestrzeni zielonej obsadzonej nie tylko kwiatami, ale i drzewami dającymi cień i schronienie w upalne dni.
Poza zielenią teren ma być podzielony na trzy strefy rekreacji:
1) Strefa Relaksu.
Głównym elementem tej przestrzeni będą liczne ławki oraz huśtawki ogrodowe dla osób w każdym wieku.
2) Strefa Aktywnych
Ze stołami pingpongowymi, tablicą do gry w kalambury oraz ze stołami piknikowymi
3) Strefa dzieci z bujakami i huśtawkami oraz tablicami edukacyjne w temacie łąk i porastającej je roślinności
Dla zróżnicowania zieleni i zwiększenia atrakcyjności terenu proponuje się różnorodne nasadzenia: magnolie będące
symbolem Szczecina, akacje pachnące w czerwcu oraz klony, które jesienią pięknie zmieniają kolory.
Na terenie przewidziana jest także średniowysoka roślinność w postaci krzewów dzikiej róży oraz forsycji. Kwitnące
różowe i żółte alejki parku kieszonkowego dostarczą kolejnych wrażeń estetycznych, odgrodzą także teren od
sąsiadujących parkingów.
Projekt przewiduje wykonanie alejek z nawierzchni mineralnej. Dodatkowymi elementami mają być: "totem" stalowy z
zapisem BLOK SPOT oraz tabliczki edukacyjne informujące o rodzajach i właściwościach kwiatów zasianych na leśnej
łące.

Uzasadnienie projektu

Szczecin jest miastem zielonym, jednak nowych założeń parkowych nawet tych niewielkich jest wciąż niewiele biorąc
pod uwagę skalę rozwoju miasta. Zieleń, szczególnie drzewa są koniecznym warunkiem dla czystszego powietrza,
stworzenia zacisznych przestrzeni z dala od ruchu ulicznego oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła (czyli
podwyższonej temperatury na obszarach zabudowanych, co szczególnie doskwiera latem).
Inwestycja w park kieszonkowy w tym miejscu jest szczególnie ważna dla osób mieszkających w pobliżu ul. Struga -
nie mają oni w bliskiej okolicy zacisznego terenu rekreacyjnego z większą ilością zieleni.
BLOK SPOT będzie miejscem rekreacji w sercu osiedla, oddalonym od ruchliwych ulic, dzięki czemu będzie można
cieszyć się parkiem o każdej porze dnia. Mieszkańcy zachęceni do spędzenia czasu we wspólnej przestrzeni będą
mogli rozwijać więzi społeczne. Jest to ważne, gdyż wzrastające sąsiedzkie aktywności sprzyjają zarówno dobremu
samopoczuciu jak i bezpieczeństwu lokalnej społeczności.

Ogólnodostępność projektu

Projekt zakłada dostępność parku BLOK SPOT dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Nie będzie ogrodzony, ani
zamykany. Będzie także dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ nie przewiduje się schodów, które
trzeba pokonać aby dostać się na teren rekreacji.

Odbiorcy projektu

Ze zrealizowanego projektu będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec Szczecina, który ceni sobie rekreację w zielonej
przestrzeni.
Najbliżej będą mieli mieszkańcy osiedla Słonecznego oraz Majowego.
Strefa Relaksu skierowana jest do Młodych Rodziców, Seniorów i wszystkich lubiących relaks na ławce pod drzewem.
Strefa Aktywnych Dorosłych skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży, którzy lubią spędzać czas wesoło w
większym gronie i w plenerze
Strefa Dzieci zapewni rozrywkę najmłodszym.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1kosze3500 zł
2ławki40000 zł
3huśtawki ogrodowe35500 zł
4stoły pingpongowe9000 zł
5ławka ze stołem piknikowym10100 zł
6bujaki dla dzieci4500 zł
7łąka kwietna48640 zł
8nawierzchnia z piasku płukanego45000 zł
9nawierzchnia mineralna90000 zł
10drzewa śr. 14-16cm24000 zł
11drzewa śr. 30-50cm28000 zł
12krzewy 7500 zł
13roboty ziemne40000 zł
14trawa/kora15000 zł
15tabliczki edykacyjne6000 zł
16duża tablica do malowania kredą - KALAMBURY3000 zł
17totem BLOK SPOT3000 zł
18oświetlenie parkowe30000 zł
19pergola z pnączem7500 zł
20dokumentacja projektowa i nadzory30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 480240 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy