KURS NA PÓŁNOC- CAŁA NAPRZÓD! SPACEROWA TĘCZOWA DO ALT BUCHHOLZ (BW/0004)Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowo, Warszewo

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Sport, Kultura, Zdrowie, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt jest zlokalizowany na obszarze osiedla Bukowo w Szczecinie:
Tęczowa Spacerowa: od ul Narciarskiej do ul. Tęczowej w obszarze działek 26/2, 27/2 z obr. 3069.
Alt Bucholtz działki: 24/2 z obr. 3011, 10/3 z obr. 3067 , 4/10 obręb 3066


Cel projektu

Poprzez realizację projektu zostanie wydobyty turystyczny, historyczny, przyrodniczy i rekreacyjny potencjał drzemiący w zielonych, leśnych terenach Bukowa. Od lat miejsca te skrywają wiele nieodkrytych i zaniedbanych lokalizacji. Celem projektu jest aktywizowanie bardzo ciekawego pod względem historycznym i przyrodniczym miejsca jakim jest obszar Alt Buchholz oraz wykorzystanie zróżnicowanego terenu Uroczyska Kupały na cele przyjaznego turystom parku leśnego.

Zapewnienie przyjaznej infrastruktury turystycznej, a od potrzeb rekreacji nie mniej ważny jest walor edukacyjny. Od dwóch lat są cyklicznie organizowane wycieczki po dzielnicy z przewodnikami, lecz brakuje oznakowań miejsc i trasy, by ludzie samodzielnie mogli zwiedzać te wspaniałe okolice.
Atrakcyjne tablice edukacyjne będą wzbudzały chęć poznawczą na temat przyrody i historii.

Ławki, stojaki na rowery będą kusić do przyjemnego odpoczynku na łonie natury.

Rejony te często są zanieczyszczone przez śmieci- monitoring wraz z oświetleniem oraz śmietniki zdecydowanie zredukują te zjawisko. Podniesie to także standard bezpieczeństwa dla spacerujących.
Oświetlenie terenów lasu wydłuży godziny w których można swobodnie spacerować.

Dodatkowo realizacja tego projektu znajdzie synergię i wzajemne uzupełnienie z ostatnio zwyciężonym projektem w konkursie BOSMAN :“ODKRYJ ZAPOMNIANE Z MAPĄ, CZYLI ZIELONY PUNKT KONTROLNY NA TERENIE UROCZYSKA KUPAŁY”.


Szczegółowy opis

Projekt ma za zadanie stworzyć kompleksową infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną na osiedlu Bukowo.

Obecnie część turystów intuicyjnie przemierza przez lasy wokół Alt Buchholz oraz na Uroczysku Kupały. Zadbanie o odpowiednie oznakowanie terenu wraz z kierunkowskazami oraz tablicami zawierającymi mapy szlaków zdecydowanie polepszy spacery. Przy współpracy z PTTK, jest możliwe nawet skierowanie dodatkowego odcinka szlaku turystycznego łączącego głaz Bukowski z Alt Buchholz i Uroczyskiem Kupały.

Projekt zakłada umieszczenie wielu tablic edukacyjnych i zabawowych.

Zostaną umieszczone 3 kamery do monitoringu zasilana z sieci / zasilane energią słoneczną.

Powstaną 3 wiaty z ławostołem, które pozwolą na przyjemny odpoczynek w trakcie dłuższego spaceru.

Pojawią się także tablice z ciekawostkami historycznymi na temat rui w obszarze Alt Buchholz oraz na temat dawnych, luksusowych restauracji na Uroczysku Kupały.

Głaz Bukowski to doskonały punkt orientacyjny w obszarze Alt buchholz- zostanie poprawiona ścieżka od ul. Wkrzańskiej.

Do spaceru zachęcać będą bramy do parku jako wejście na atrakcyjny kurs turystyczny ulokowane od strony ul. Koszalińskiej, Narciarskiej oraz Tęczowej.

Dla osób potrzebujących większego wyzwania, zostanie przygotowana ścieżka o wyższym stopniu trudności z wykorzystaniem zróżnicowania terenu na Uroczysku Kupały.

Przykładowe elementy w Załączniku nr 4

Przybliżona ilość sztuk elementów:
Spacerowa Aleja Tęczowa
Tablica historyczna np Julo, Weinberg 3x
Tablica z mapami przy wejściach Koszalińska, Narciarska, Tęczowa 4x
Drogowskaz 8x
Tablica edukacyjne 11x
Śmietnik 10x
Ławka edukacyjna 1x
Barierka drewniana (na stromiźnie przy strumyku) - 120mb 1x
Monitoring dla bezpieczeństwa i antyśmieci 3x
Brama wejście do parku przy wejściach Koszalińska, Narciarska, Tęczowa 3x
Wiata z ławostołem (przy ul Koszalińskiej + od Tęczowej) 2x
Stojak rowerowy przy wiatach 2x

Alt Bucholtz
Tablica historyczna i z mapą (Alt Buchholz, Głaz, Mostek ruiny folwarku) 3x
Śmietnik 3x
Ławostół zadaszony 1x
Ławka 2x
Stojak na rowery 1x
Ścieżka od głazu Bukowskiego do ul. Wkrzańskiej 92mb

Uzasadnienie projektu

Projekt warto zrealizować z wielu powodów. Pod kątem turystycznym będzie to projekt wykorzystujący zapomniany potencjał rekreacyjny, przyrodniczy i historyczny osiedla Bukowo. Realizacja projektu spowoduje ożywiony ruch turystyczny oraz wprowadzi modę na turystykę lokalną w Szczecinie. Szlak turystyczny obejmuje łącznie kilkanaście kilometrów ścieżek wraz z wieloma punktami (atrakcjami) Mieszkańcy potrzebują nowych terenów rekreacyjnych takich, jak Alt Buchholz i Uroczysko Kupały, które są realną alternatywą do popularnych Jasnych Błoni lub Jeziora Szmaragdowego.
Projekt posiada olbrzymie wartości edukacyjne: opisy historii osiedla, zabytków oraz pomników przyrody. Ma za zadanie przywrócić świetność osiedla przez stworzenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. Zrealizowany projekt będzie tworzył wspólnie z istniejącym Szlakiem Turystycznym północną oś turystyczną. Każde z zadań naszego projektu wzajemnie się uzupełnia i jednocześnie wpisuje się w całość Północnego Szlaku Widokowego.

Gdy zrealizuje się projekt, będzie on impulsem gospodarczym dla branży turystycznej (np. więcej wycieczek), sportowej (sprzedaż sprzętu sportowego), gastronomicznej (nowe restauracje, gastronomia na kółkach), hotelarskiej (więcej turystów, którzy chętnie zostaną na noc). Zrealizowanie projektu to także bodziec do organizacji wydarzeń np. biegi na orientację, czy zawody rowerowe (np. zrealizowane Trzy Wieże XC 2019).
Każde z wymienionych zadań wykorzystuje walory krajobrazowe i przyrodnicze, które w tym momencie są zaniedbane, zapomniane i z punktu widzenia wnioskodawców i mieszkańców osiedla Bukowo wymagają kompleksowej rewitalizacji. Dowodem tego są liczne oddolne inicjatywy, które aktywizują ludzi tj. wspólne sprzątania zaniedbanych terenów zielonych, wspólne zwiedzania zabytków, wspólne odkrywanie historii.
Kolejnym walorem projektu jest fakt, że uatrakcyjni on osiedle pod kątem zamieszkania. Projekt będzie podwaliną do dalszego rozwoju i uzupełniania oferty Północnej dzielnicy Szczecina, która jest postrzegana jako biedna i niebezpieczna. Ten projekt powstał po to, żeby to zmienić. Jego elementy pozostaną na długo i będą procentować w przyszłości, otwierając nowy lepszy rozdział w historii dzielnicy.
Zamierzeniem projektu jest jak najszersza dostępność i aspiracja do zostania jedną z top atrakcji turystycznych Szczecina.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Szczecina oraz turystów. Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny dojazd środkami komunikacji zbiorowej (autobus, tramwaj, SKM).
Wszystkie wskazane miejsca tzn. teren Alt Buchholz oraz Uroczysko Kupały są ogólnodostępne oraz udostępnione bezpłatnie. Wszystkie wyżej opisane tereny są położone na działkach gminnych należących do Miasta Szczecin.
Ponadto dbając o bezpieczeństwo korzystania z opisanych w projekcie atrakcji będą stworzone odpowiednie regulaminy. Projekt zakłada wykonanie opisów tablic i oznakowań w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim co przekłada się na szersze grono odbiorców.

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzystają wszystkie grupy mieszkańców Szczecina: zarówno młodzi i starsi mieszkańcy, którzy będą chętnie korzystać z terenów pod kątem spotkań, wypoczynku, turystyki jak i historycznej edukacji. Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych, bez żadnych podziałów czy kryteriów. Projekt jest dostępny zarówno dla pieszych, rowerzystów, osób zmotoryzowanych lub poruszających się komunikacją miejską.

Spacerowa Aleja Tęczowa ma zwiększyć dostępność wzgórzy na Uroczysku Kupały dla turystyki rodzinnej, nawet z uwzględnieniem wózków dziecięcych.

Projekt ma za zadanie promować lokalną turystykę i aktywizować mieszkańców do działania w sferze rekreacyjnej. Projekt zakłada wykonanie opisów tablic i oznakowań w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim co przekłada się na szersze grono odbiorców.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1PRACE PROJEKTOWE60000 zł
2 SPACEROWA ALEJA TĘCZOWA397000 zł
3ALT BUCHHOLZ85000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 542000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy