OŚWIETLENIE I UTWARDZENIE DROGI SPACEROWO DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ ULICY BUKOWSKIEJ DO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO "WODOZBIÓR" (OGM/0003)Małgorzata Rutkowska (mrutkowska5@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Dzielnica Bukowo. Działka 3/2, obręb 3002 - ulica Bukowska. Inwestycji miałby podlegać odcinek od skrzyżowania na końcu ul. Ostoi Zagórskiego, wzdłuż ulicy Bukowskiej, do miejsca wejścia do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Wodozbiór" zlokalizowanego przy działce nr 11/3002 na ul. Bukowskiej (odcinek o długości ok. 700m).


Cel projektu

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności Kompleksu "Wodozbiór" i polepszenie warunków do spacerów i wycieczek rekreacyjnych oraz innych aktywności sportowych, takich jak bieganie, nordic-walking, jazda na rowerze, itp. dla wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy pragną spędzać czas w jednym z najpiękniejszych naturalnych terenów zielonych naszego miasta.
Aktualnie droga ta jest w bardzo złym stanie, co utrudnia uprawianie sportów i uniemożliwia korzystanie z niej w deszczową pogodę, kiedy nawierzchnia staje się całkowicie błotnista.

Szczegółowy opis

W ramach projektu powinno zostać wykonane:

1. Oświetlenie drogi latarniami ulicznymi
2. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni jezdni wzdłuż ulicy Bukowskiej i zabezpieczenie jej przed rozmywaniem poprzez montaż obrzeży
3. Wyodrębnienie utwardzonego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Bukowskiej i zabezpieczenie go przed rozmywaniem poprzez montaż obrzeży

(Utwardzenie przy użyciu kruszywa łamanego lub tłucznia)

W celu realizacji projektu należy:
- wykonać projekt oświetlenia ulicznego
- wykonać projekt techniczny modernizacji istniejącej ulicy Bukowskiej
- wykonać prace związane z realizacją powyższych projektów

Uzasadnienie projektu

Poprawienie warunków technicznych drogi poprawiłoby dostępność zróżnicowanym grupom mieszkańców Szczecina (sportowcom, rodzinom z małymi dziećmi i osobom z dysfunkcjami ruchowymi) do bardzo chętnie odwiedzanego miejsca rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu jakim jest przepiękny, naturalny Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Wodozbiór" -część obszaru Natura 2000.

Oświetlenie drogi lampami zapewniłoby bezpieczeństwo i zachęciło do wieczornych spacerów.

Wszystkie te aspekty łącznie podniosłyby walory estetyczne miejsca i zwiększyły jego atrakcyjność, zachęcając jeszcze większą ilość osób do aktywności ruchowej i spędzania czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu relaksującej zieleni.

Ogólnodostępność projektu

Projekt dotyczy ogólnodostępnego terenu przyrodniczo rekreacyjnego w Szczecinie.
Jest to kompleks leśny położony w Dzielnicy Północ, na pograniczu osiedli Bukowo i Warszewo.

Odbiorcy projektu

spokojnie i aktywnie czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknych krajobrazów i zieleni.

Będą to w szczególności:
- rodziny z dziećmi,
- osoby starsze,
- osoby jeżdżące na rowerach,
- osoby uprawiające sporty,
- osoby spacerujące ze zwierzętami, itp.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja branży drogowej 45000 zł
2Budowa ścieżki pieszo-rowerowej612500 zł
3Wykonanie drogi375000 zł
4Koszty budowy oświetlenia250000 zł
5Przyłącze energetycze 600 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1283100 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy